Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Annonser
<<Festiviteten
| Nytt fra kommunen | Hva skjer>>

<<historikk
sist oppdatert: 22.03.10

 


annonser

[ Offentlig ettersyn/vedtak ] [ Ledige stillinger ] [ Politiske møter ]


Verdensdagen for psykisk helse
Levanger kommune v/psykisk helse og oppfølgingstjeneste og Mental helse, markerer verdensdagen for psykisk helse fredag 09.10, kl. 10-14. Det vil bli kaffeservering og info. fra lavoleir i nedre park, stand på Magneten og åpen dag ved Kontakten. Velkommen!


Spillemidler - søknadsfrist 15. oktober 2009
Søknad om støtte fra spillemidlene til bygging/tilrettelegging av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsområder og rehabilitering av eldre anlegg


Legater - søknadsskjema word | PDF - rikt tekstformat
Søknad sendes Levanger kommune, Servicekontoret, Postboks 130, 7601 Levanger, vedlagt ligningsattest og opptaksbevis fra vedkommende utdanningsinstitusjon innen 7. oktober 2009


Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum

Private og organisasjoner kan søke om støtte til planlegging, prosjektering og gjennomføring av:

 • Kvartalsfornying og miljøforbedrende tiltak i indre gårdsrom.

 • Utbedring av enkeltbygg som tar sikte på bevaring av, eller tilbakeføring til, strøkets opprinnelige og karakteristiske byggestil.

 • Nybygg hvor det kan dokumenteres merkostnad til fasademessig utforming og materialbruk som følge av tilpassing til strøkets karakter.

Søknad sendes: Innherred Samkommune, enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø, postboks 130, 7601 LEVANGER. Søknadsfrist er 15. oktober 2009. Nærmere opplysninger og retningslinjer fås ved henvendelse til enhet for plan/ byggesak/ oppmåling og miljø. (Hilde M. Røstad)


Ledig barnehageplass
Okkenhaug barnehage
har ledige plasser.
Ta kontakt med styrer på tlf. 7405 3353 eller e-post: hilde.sjomaling@levanger.kommune.no. Velkommen som søkeProgram for den kulturelle spaserstokken i Levanger høsten 2009
- som PDF for utskrift
Alle arrangementene er gratis. Hovedmålgruppen er eldre, men alle er hjertelig velkommen - gammel og ung, om de er beboere ved institusjonene eller ikke! 

DENNE KJENNER DU IGJEN... Sanger du kan nynne til” – En musikalsk forestilling med Andreas Lunnan og Kåre Jessen
Breidablikktunet onsdag 23.september kl.11:00
Levanger bo- og aktivitetssenter onsdag 23.september kl.14:00
Ytterøy helsetun torsdag 24.september kl.11:00
Åsen helsetun onsdag 30.september kl.11:00
Skogn helsetun onsdag 30.september kl.14:00
------------------------- 

Okkenhaug 100 år” med Sverre Krüger, Rolf Diesen og Leiv Ramfjord
En forestilling om Paul Okkenhaug, presentert i bilde, ord og toner

Levanger bo- og aktivitetssenter lør.3.okt. kl.12:00
---------------------------

Æ ælske dæ” – En teaterforestilling med Musikkteateret Huldra
Breidablikktunet onsdag 11.november kl.11:00
Levanger bo- og aktivitetssenter onsdag 11.november kl.14:00
Ytterøy helsetun torsdag 12.november kl.11:00
Åsen helsetun fredag 13.november kl.11:00
Skogn helsetun fredag 13.november kl.14:00


Er du interessert i fysisk aktivitet og friluftsliv?
- Og har du samtidig lyst til å jobbe med mennesker som har rusproblem og /eller psykiske lidelser?
 

Da er TRENINGSKONTAKTKURS noe for deg!

 • se www.treningskontakt.no
 • Treningskontakten sin oppgave er å gi et aktivt tilbud om fysisk aktivitet
 • Interesse for fysisk aktivitet er nødvendig for å delta på kurset
 • Treningskontakten er en del av støttekontaktordningen. Arbeidet er lønnet og passer bra som et bierverv. Det vil bli gitt veiledning
 • Kurs - Del 1: Uke 42, 16-18/10-09, 20 timer Sted: Levanger
  Kursholdere: Harald Munkvold og Atle Skrede, Helse Førde                    
 • Kurs - Del 2: Uke 45, 06-08/11-09, 20 timer Sted: Levanger
  Kursholdere:Toril Moe, Aker Universitetssykehus og Kjersti Håvardstun, Helse Førde     
 • Plass til 30 kursdeltakere - Ingen kursavgift!
 • Påmelding innen fredag 11.09: E-post: servicekontoret@levanger.kommune.no   / eller Tlf:74 05 25 00
 • Oppgi: Navn, alder og telefonnr. Aktuelle kursdeltakere vil bli kontaktet
For mer informasjon, kontakt:
Karl Martin Haugen Levanger kommune, tlf 74 05 25 00


Ledig barnehageplass
Åsen barnehage har ledige barnehageplasser


Stortings- og sametingsvalg mandag 14. september 2009

Du kan avgi forhåndsstemme i perioden 10. august t.o.m. 11. september 2009.

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i Servicekontoret i Levanger rådhus, i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30).
I tillegg holdes det åpent lørdag 5. september 09.00-14.00, og torsdag 10. september fra kl. 09.00-18.00.

Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.
Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat, tlf. 74052500,
e-post: rmk@levanger.kommune.no – søknadsfrist tirsdag 8. september 2009.

I tillegg vil det bli forhåndsstemming på institusjoner i Levanger kommune etter nærmere plan.
Ta med deg valgkortet og legitimasjon når du skal forhåndsstemme! Har du ikke fått valgkortet i posten,
eller du har mistet det, kan du få nytt når du kommer for å forhåndsstemme.


Distrikt Sentrum – Ytterøy søker etter STØTTEKONTAKTER
som kan ta på seg oppdrag med fokus på fritidsaktiviteter og  sosiale opplevelser. De som trenger støttekontakt er barn/unge, voksne og eldre.
Det kan være i forhold til personer med psykiskutviklingshemming, annen funksjonsnedsettelse, rus, psykiatri, eldreomsorg. Omfanget er fra 2 – 4 timer pr. uke. Du må kunne fungere minst et år, helst lengre.

PRIVATE AVLASTERE/BESØKSFAMILIER for barn og unge med spesielle behov.
Du/dere har barnet, den unge på besøk til dere 1 – 2 helger i måneden.
Det er behov for at du/dere kan fungere over tid.
Det er fast godtgjøring for begge oppdragene.  Du vil få veiledning.

I oppdragene er det fokus på  støtte i  fritidsaktiviteter  og sosiale  sammenhenger.
Søknadsskjema PDF  |  word (utfylling på skjerm, sendes postmottak@levanger.kommune.no)

For mer informasjon, kontakt:  Turid Moen  Tlf.  74 05 22 00,  Anlaug H. Zubovic  Tlf. 74 05 39 20,  Liv J. Øwre  Tlf. 74 05 31 00.


Oppdrag for støttekontakter   HASTER!

Pleie og omsorg  Distrikt  Sentrum – Ytterøy har behov for mannlige og kvinnelige personer  i alle  aldre  som kan tenke seg å være støttekontakt  til barn/unge – voksne og eldre med  nedsatt funksjonsevne. (Du må være minst 18 år , gjerne godt voksne.  Det er en fordel om du har bil )

I oppdragene er det fokus på  støtte i  fritidsaktiviteter  og sosiale  sammenhenger.
Søknadsskjema PDF  |  word (utfylling på skjerm, sendes postmottak@levanger.kommune.no)

For mer informasjon, kontakt:  Turid Moen  Tlf.  74 05 22 00,  Anlaug H. Zubovic  Tlf. 74 05 39 20,  Liv J. Øwre  Tlf. 74 05 31 00.


Tilkallingstolk

Tolketjenesta i Levanger ønsker å komme i kontakt med personer som har lyst til å bli tilkallingstolk for kommunen. Vi har behov for flere språk, men nå spesielt somalisk, arabisk, kurdisk (alle varianter), burmesisk, karen, engelsk, farsi/dari. De som er interesserte må kunne ta noen oppdrag i Levanger på dagtid og ikke bo langt unna. Ring til Tolketjenesta på tlf. 740 19405 for mer informasjon.


Servicekontoret
Levanger Rådhus tlf 740 52500
Kinogården i Verdal tlf 740 48200 

Plan og byggesak
Har du planer om å bygge eller har spørsmål til byggesaksavdelingen i Verdal eller Levanger kommunen så ta kontakt med servicekontoret. Servicekontoret veileder og informerer om hele søknadsprosessen, her finnes søknadsskjema og direkte utskrift av kart. Ønsker dere samtale med byggesaksbehandler, må det bestilles time på forhånd gjennom servicekontoret. 

Motorferdsel i utmark
Det må søkes minst 14 dager før kjøring skal skje. Søknader som ikke holder fristen må forvente å bli henvist til å benytte leiekjører.


Kunstplakater Paul Okkenhaug
Salg av Kunstplakater av Paul Okkenhaug v/Servicekontoret i Rådhuset
Kr. 100,- pr. stk.

Video og dvd fra fakkeltoget Marsimartnan 2005
selges ved Servicekontoret i Rådhuset og på Markedsplassen Kr. 150,- pr. stk.


TØRR BJØRKEVED TIL SALGS - Staupshaugen verksted

<<historikk
Gå til Levanger kommunes hovedside ^