Gå til Levanger kommunes hovedside

Kommunevalget 1999
| DNA | FRP | H | KRF | SP | SV | V | opprinnelige valglister>>

PARTI/
KLIKK
FOR
PER-
SONER
STEM-
MER

%MAN-
DA-
TERSTEMMER
SISTE-
MANDAT


FOR-
HÅNDS-
STEMMER
RENE


FOR-
HÅNDS-
STEMMER
RETTEDE


VALG-
TINGS-
STEMMER
RENE


VALG-
TINGS-
STEMMER
RETTEDE

FOR-
HÅNDS-
STEMMER
AVGITT
SLENGERE

VALG-
TINGS-
STEMMER
AVGITT
SLENGERE

FOR-
HÅNDS-
STEMMER
MOTATT
SLENGERE

VALG-
TINGS-
STEMMER
MOTATT
SLENGERE

DNA

121961

29,9

16

4685

264

53

1432

554

21

261

15

169

FRP

36209

8,8

4

1040

102

25

420

136

6

54

8

62

H

52639

12,9

7

6959

114

23

509

350

6

315

6

166

KRF

45198

11,0

6

6950

140

28

439

245

4

109

14

141

SV

52148

12,8

7

7450

108

31

496

348

11

220

18

262

SP

76481

18,7

10

5466

112

28

770

533

36

304

16

326

V

22563

5,5

3

7236

44

10

230

139

12

146

19

283

Sum:

407199

 

53

 

884

198

4296

2305

96

1409

96

1409

Frammøteprosent: 58,8%.  Diagram valg -95, -97 og -99 Diagram som viser sammenligning valg -95, -97 og -99

Medlemmer av  kommunestyret | formannskapet  Alfabetiske lister kommunestyret

PARTI

MANDATER

ENDRING FRA 1995

DNA

16

-1

FRP

4

+1

H

7

+2

KRF

6

+2

SV

7

+1

SP

10

-5

V

3

0