Reglement for godtgjøring i Levanger kommune fra 10.10.07
<< forskrift/regelverk
<< til 10.10.07

 

ny side>>

 

<< forskrift/regelverk | gammelt reglement til 25.11.02>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^