Gå til Levanger kommunes hovedside

Distrikt Nord

 

Historisk organisering, ny organisering:

Flytting av base for hjemmetjenesten i Distrikt Nord
10. januar 2005 flyttet basen (personell og administrasjon) for hjemmetjenesten i Distrikt Nord fra Levanger Bo- og Aktivitetsenter til Breidablikktunet. Personell tilknyttet arbeidslaget Sone Sentrum erfortsatt igjen for i hovedsak å yte tjenester ved Bo- og Aktivitetsenteret og  dets nærområde.

Dette betyr:

  • Fra 3. januar 2005 ble sentralbordet og ekspedisjonen ved Levanger Bo- og Aktivitetsenter overført til Breidablikktunet. Nytt nummer for henvendelser til Distrikt Nord ble da sentralbordet ved Breidablikktunet -  uansett tid på døgnet:

Gå til Levanger kommunes hovedside ^