Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Bjørn Sandvik
stilling: overingeniør
kommunalteknikk
vann og avløp
kontoradresse: Rådhuset, 7600 Levanger
direktetlf.: 740 52804
mobiltlf.: 992 31420
fax: 740 52840

e-post:

Send e-post

merknad:

 
sist oppdatert: 20.10.09