Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Finn Christiansen
stilling: rådgiver
rådmannens stab

daglig leder Levanger rådhus AS
kontoradresse: Rådhuset
direktetlf.: 740 52706
fax: 740 52731

e-post:

Send e-post til Finn Christiansen

merknad:

beredskapsplan
røykefri kommune
salgsbevilling alkohol

skjenkeløyver
sist oppdatert: 18.11.05
Finn Christiansen - klikk for større foto