Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Geir Mediås
stilling: resultatenhetsleder - Nesset ungdomsskole
rektor - Nesset ungdomsskole
kontoradresse: Levanger rådhus
direktetlf.: 740 53601
fax:  

e-post:

historisk: rådmannens stab fra 01.01.07 - 31.01.07.
engasjert som Kommunalsjef oppvekst
fra 01.09.06 til 31.12.06

skoleinspektør, avdelingsleder
Grunnskoleavdeling til 31.12.01

merknad:

 
sist oppdatert: 26.05.11
Geir Mediås - klikk for større foto