Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Hans Jakob Krabseth
stilling: fungerende rektor Ekne skole
fagansvarlig grunnskole
rådmannens stab
kontoradresse: Rådhuset
direktetlf.: 740 52729
fax: 740 83540

e-post:

merknad:

historisk: administrativt ansvarlig for
Sykehusskolen i Levanger

fungerendde enhetsleder 
Levanger OS 01.08.03-31.12.03

rektor Hegle skole og
resultatenhetsleder

Levanger OS til mars 2003
skolesjef til 31.12.01
etatsjef undervisningsetat
privatadresse: Smørblomstvegen 5
7600 Levanger
privattlf.: 740 84223
sist oppdatert: 26.05.11
Hans Jakob Krabseth - klikk for større foto