Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Ingjerd Foshaug
stilling: sjefsfysioterapeut
helse og rehabilitering
kontoradresse: Rådhuset
direktetlf.: 740 52691
fax: 740 52658

e-post:

Send e-post

merknad:

historisk:

sjefsfysioterapeut
medisinsk attføring
sist oppdatert: 01.03.04