Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside John Helge Holmen
stilling: næringskonsulent
rådmannens stab
kontoradresse: Rådhuset
direktetlf.: 740 52741
fax:  

e-post:

merknad:

Levanger Næringsselskap AS
   
sist oppdatert: 28.03.08
John Helge Holmen - klikk for større foto