Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Marit Hæreid Sandstad
stilling: Servicekontoret
kontoradresse: Rådhuset
direktetlf.: 740 52504
mobiltlf.:  
fax: 740 83540

e-post:

merknad:

 
historisk: teknisk etat, fellesavdelingen
sist oppdatert: 13.10.04