Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Per Solberg

medlem av: fritatt fra alle verv fra 06.09.06
og ut perioden
arbeidssted:
tlf.:  
fax:  

e-post:

merknad:

SV 03-07
SV 99-03
historisk: varamedlem kommunestyret
varamedlem driftskomité
varamedlem kultur-, miljř-
og landbrukskomité
99-01
privatadresse:  
 
privattlf.:  
mobiltlf.:  
 sist oppdatert: 16.10.06