KOMMUNEVÅPENET/BYVÅPENET
På rød bunn en stående gullhest.
 
Våpenet ble siste gang godkjent ved kgl. res. 26.03.1965, og er tegnet av Halvard Trætteberg. Motivet er valgt for å symbolisere den gamle markedshandelen mellom Jemtland og Trøndelag.
Jemtlendingene kom kjørende til Levanger og førte med seg smør, ljåer og lignende. Hjem til Sverige hadde de med seg sild, fisk, salt, kolonial- og manufakturvarer - samt hester.
Våpenet ble først godkjent ved kgl.res. 25.11.1960 som byvåpen for Levanger. 
Etter kommunesammenslutningen mellom Levanger by og de omliggende landkommuner Frol, Skogn og Åsen, ble det ved kgl. res. 16.03.1962 godkjent som kommunevåpen for den nye Levanger kommune. Senere ble også Ytterøy tilsluttet, og dermed ble våpenet godkjent enda en gang. 
Større hest
| Regler for bruk av kommunevåpenet | Bystatus

Profilhåndbok (utdrag) PDF
 | som word

Dokumentmaler

  Gå til Levanger kommunes hovedside 
kommunevåpen i farger som eps (høyreklikk og velg Lagre mål som)

Gå til Levanger kommunes hovedside

Maler (klikk for å åpne, velg fil lagre for å lagre på egen disk):

Word-mal med blå stripe - klikk for å åpne
word-mal m/blå stripe

Powerpoint-mal - klikk for å åpne, velg fil lagre som for å lagre på egen disk
powerpoint-mal med GUL bakgrunn
høyreklikk i mal og velg rediger lysbilder
velg vis - maler - lysbildemal for
å endre faste tekster

Klikk for mal for prosjketplan - word-format
prosjekt-mal word - info PDF

Powerpoint-mal med hvit bakgrunn - klikk for å åpne, velg fil lagre som for å lagre på egen disk
powerpoint-mal med HVIT bakgrunn
høyreklikk i mal og velg rediger lysbilder
velg vis - maler - lysbildemal for
å endre faste tekster

^