Vannrenseanlegg - foto
<<fotomeny
sist oppdatert:
01.12.03

Innkapping på hovedledning 22.-23.08.00>>
Byåsen høydebasseng:
Lello rensanlegg - klikk for større foto Nestgård kloranlegg - klikk for større foto Byåsen høydebasseng - klikk for større foto Byåsen høydebasseng, montering element - klikk for større foto
Byåsen høydebasseng, oppstart - klikk for større foto Byåsen høydebasseng, utført sprenging - klikk for større foto Kontroll av rørleveranse: Jon Finstad/Bjørn Sandvik - klikk for større foto