Gå til Levanger kommunes hovedside Dine foto fra Levanger side 3 av 8
<<fotofotografer>>  
<<forrige | neste>> | sist oppdatert: 27.02.07
Send foto
Foto sendes som e-postvedlegg
Kvalitet: minimum 800x600 oppløsning
side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Her kan du få presentere dine egne foto fra Levanger, forbehold om redigering/beskjæring.
Hvis det ikke er du som har rettigheten til fotoet , må du dokumentere fra rettighetshaver at fotoet kan legges ut på nettet. Foto av person(er) kan ikke legges ut uten skriftlig tillatelse fra vedkommende eller foresatt. Oppgi evt. tittel som ønskes benyttet. (klikk for større foto, tallene under foto angir flere størrelser (jo høyere tall jo større foto)
Foto denne side: Hanne Holthe Munkeby
Langs gang- og sykkelveger rundt Levanger sentrum | kart
Elvepromenaden fr Løvåssagtomta - klikk for større foto Elvepromenaden med bru - klikk for større foto Elvepromenade langs Levangerelva - klikk for større foto Elvepromenaden - klikk for større foto
1000 1000 1000 | 1400 1000 | 1400
Elvepromenaden
fra Løvåssagtomta
Elvepromenaden
m/bru
Elvepromenaden
v/Levangerelva
Elvepromenaden
v/Levangerelva
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Bading i Levangerelva ved Laksberget - klikk for større foto Moan mot Vassdalen - klikk for større foto Fra Moan - klikk for større foto Fra Moan - klikk for større foto
1000 | 1400 1000 | 1400 1000 | 1400  1000 | 1400 
Bading i Levangerelva
ved Laksberget
Fra Moan:
En idyllisk "hage" av vakre, ville hvitkløver, ordnet på den aller beste måte av naturen selv og med badende unger i Eidsbotn med Vassdalen i bakgrunnen.
Fra Moan:
Bord og benker !
Vi skulle jo hatt 
med kaffe !
Fra Moan:
Noen har lagt ned et enormt arbeid her utover Moan og Langs Eidsbotn. Det er solid og pent gjort og det har ikke vært noen Hastverksjobb !
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Gangsti langs Sundet - klikk for større foto Gangsti ved Sundet - klikk for større foto Gangveg langs Sundet - klikk for større foto Fra havna mot Sundbrua - klikk for større foto
Gangveg langs Sundet:
Vi nærmer oss gamle Levanger Lærerskole sitt mektige bygg og Jeteen mo Nesset fra Levanger skole
Gangveg langs Sundet:
Brygger og stien nedenfor Levanger skole
Gangveg langs Sundet:
Staupshaugen til venstre, Sundbrua,  brygger og småbåthavn. Av og til et yrende fugleliv i Levangersundet
Fra Levanger havn mot Sundbrua.
1000 1000 | 1400 1000 | 1400  1000 | 1400 
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Fra Levanger havn mot sentrum - klikk for større foto Fra Levanger havn mot Røstadlandet og Børøya - klikk for større foto Utløp Levangerelva - klikk for større foto Fra Levanger havn ved utløp av Levangerelva - klikk for større foto
Fra Levanger havn mot sentrum Fra Levanger havn mot Røstadlandet og Børøya Fra Levanger havn ved utløpet av Levangerelva mot Holmhaugen og Børøya Munningen av Levangerelva ved Holmhaugen
1000 | 1400 1000 | 1400 1000 | 1400 1000 | 1400 
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Gangsti ved Heir industriområde - klikk for større foto Gangsti ved Heir industriområde - klikk for større foto    
En sti over en liten haug ved Pelletsfabrikken (Heir) og Solberg gartneri i Frol. Ikke for rullestolbrukere En sti over en liten haug ved Pelletsfabrikken (Heir) og Solberg gartneri i Frol. Ikke for rullestolbrukere    
1000 1000    
Hanne Holthe Munkeby
©2002
Hanne Holthe Munkeby
©2002
   

side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
<<forrige | neste>>
<<fotofotografer>>  

Gå til Levanger kommunes hovedside ^