Gå til Levanger kommunes hovedside Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04
<<foto | nytt>>

Ett suksessfullt ”Lavvo-Gjestebud” ved Laksberget, Elvepromenaden – ca. 120 personer var innom.
Inviterte gjester fra Sjefsgården Voksenopplæring, Mental Helse, Politikere, ansatte i Levanger kommune  etc.

Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04

Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04

Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04
Tv-aksjonen 2004 - Gjestebud ved Laksberget 15.10.04 - klikk for større foto
størrelse:  800 | 1600
© reidun johansen - 15.10.04

<<foto | flyfoto>>
Gå til Levangerkommunes hovedside
^