P. M. Bragstad - Ordfører Levanger kommune 1902-1906, 1908-1910, 1923
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik

P. M. Bragstad - klikk for større foto

P. M. Bragstad
født på Sandvollan (Inderøy), den 6. juli 1862. Etter middelskole-eksamen og realartium ble han juridisk kandidat 1892.

Etter fullmektigpraksis ble han sakfører i Levanger 32 år gammel. Kort tid etter innvalgt i bystyret, hvor han var sammenhengende medlem til 1911. Deretter gikk han over i administrasjonen som magistrat i ca. 6 år.

På nytt innvalgt i bystyret, og bekledde ordførerstolen for tredje gang. Han var i mange år formann i Levanger & Skogns Sparbanks forstanderskap, og en tid også bankens administrerende direktør.

Han la også ned et stort arbeid i Indherreds Dampskibsselskab. Bragstad hadde vesentlig andel i tidlig elektrisitetsforsyning til byen, forhandlinger om rettigheter og utbygging av Langåselva i Frol.

Han karakteriseres som "...avholdt og høit skattet...". "Elskverdig og god, retsindig og med et praktisk grep på sakene". Med andre ord godt skikket til sine mange samfunnsoppgaver. Han døde i 1926.

Kilde:
Klipparkivet i biblioteket
Wengstad: Indherreds Aktie-Dampskibsselskab inntil år 1926

P. M. Bragstad O.R.sakf. - Parti:  Ordfører i Levanger: 1902-1906, 1908-1910,
1923
- - - - - - - - - - - 
Større foto 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^