Hans G. N. Buck - Ordfører Levanger kommune 1912-1914
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

H. Buch - klikk for større foto

Hans G. N. Buck - Høyre
Født på Inderøy i 1848 og døde 21. mai 1924.

Etter medisinsk embetseksamen i 1874 startet han sin yrkeskarriere i Fredrikstad. Et par år etterpå er han bedriftslege blant rallerne ved Rørosbanen, fattiglege i Storelvdal og huslærer i Tynset.

Med distriktslegepraksis fra ulike steder i kongeriket ble han …”i 1906 distriktslæge i Levanger distriktslægeembede, som han indehadde indtil han faldt for aldersgrænsen” i 1918.  Men før han kom nordfra hadde han tjent som første ordfører i Harstad by, etter delinga fra Trondenes landkommune i 1904. Fra 1912 var han til og med amtslæge i Nordre Trondhjems amt.

Hans Buck var medlem av bystyret i 6 år, derav ett år som ordfører. I flere år var han styremedlem i det kommunale elektristitsverket. Buck arbeidet for kommunen helt til det siste …”idet han som borgermester har drevet paa med at faa kommunens budget færdig”. Stillingen som borgermester i byen ble nyopprettet fra 1. januar 1923. Han var også varamann til Stortinget for Trondhjem og Levanger i flere valgperioder.

Det står respekt av hans store og omfattende samfunnsengasjement, og samtida karakteriserte ham da også slik;…”han var en fremragende samfunnsborger – som få – på grunn av sine fremtredende representative egenskaper og administrative dyktighet”.

Kilder
Klipparkivet i biblioteket
Norges leger. B.1

H. Buck dr.  Parti:  Ordfører i Levanger: 1912-1914
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^