Arne Falstad - Ordfører Levanger kommune 1931-32, 1935, 1940, 9/5-31/12.1945
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

A. Falstad - klikk for større foto

Arne Falstad
Han ble født 1874 på Skjerpingen i Skogn, og var sønn av banksjef Peder Falstad og Oline Kathrine Sæther. Suppleant til Stortinget for Det Frisinnede Venstre og deretter Høyre i 12 år i perioden 1925-1945. Cand. jur. i 1900, med militær kapteinsgrad i 1911. Banksjef i Privatbanken i Levanger 1921 – 1928. Arbeidet som overrettssakfører i Steinkjer fra 1903 til 1921, før han etablerte sakførerpraksis i Levanger. Medlem av Levanger formannskap fra 1930, men han hadde lang kommunalpolitisk erfaring fra Steinkjerperioden gjennom 6 år. Deriblant flere offentlige verv, som formann i  Omegns Telefonsamlags styre på Steinkjer, medlem av styret for Levanger Elektrisitetsverk, og formann i Direksjon Indherred Kreditbank, Steinkjer.

Kilder
Halbo, S.M.: Norges advokater og sakførere 1932.  1933

Klipparkivet på biblioteket

A. Falstad, O.R.sakf. Parti: H. Ordfører i Levanger: 1931-32, 1935, 1940, 9/5-31/12.1945
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^