Andreas Hansen - Ordfører Levanger kommune 1864-1866, 1867
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 21.12.2004

Andr. Hansen - klikk for større foto

Andreas Hansen
Født i Stavanger 2. mai 1816. Etter teologisk eksamen arbeidet han som lærer i en privatskole og ved misjonsselskapets skole i fødebyen, før han flyttet til lærerstilling i Kopervik. Deretter sogneprest i 9 år i Haa på Jæren. Ny sognepreststilling i Levanger fra 12. april 1862. Han var den andre sognepresten i det nye prestegjeldet, utskilt fra Skogn prestegjeld i 1855. I hans prestetid ble den gamle steinkirka revet, og ny trekirke oppført i 1870. Sjøl om kirka brant ned to ganger, kan dagens altertavle føres tilbake til den første trekirka som ble innviet med stor festivitas 22. april 1870. Fra 1873 var Hansen prost i søndre Indherreds Provsti, og i 1875 ble han sogneprest i Korskirken i Bergen. Her døde han 61 ½ år gammel.

Kilder
Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. B.I.
Klipparkivet i biblioteket.
Levanger som kirkested gjennom tusen år.  2000.HaaH

Andr. Hansen sogneprest Parti:  Ordfører i Levanger: 1864-1866, 1867
Større foto: 500 | 1000   ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^