Otto Christian Hiorth - Ordfører Levanger kommune 1901
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

Dr. Hjort - klikk for større foto

Otto Christian Hiorth
Født i Trondheim 1850, og avla  1876  medicinsk Examen ved Universitetet i Christiania.

De følgende 17 årene hadde han en rekke legestillinger både på sykehus og som fattig- og distriktslege  omkring i Sør-Norge.

I 1893 ble han befordret til Levanger distrikt hvor han ble til sin død. Etter brannen i 1897 ble det hans oppgave, som formann i Sundhetskommisionen, å lede arbeidet med oppbyggingen av de hygieniske forhold i byen.

Dr. Hiorth var sterkt engasjert i arbeidet for bedre pleieforhold for de tuberkuløse i Nordre Trondhjems amt, og satt i en komité  som utarbeidet planer for et pleiehjem for amtet. I Levanger var han opptatt av badesaken og arbeidet for et sjøbad  for varme og kolde bad på Fagerstrand. Ved hans død var planene kommet langt, men det var problemer med å finansiere dette dristige foretaket, selv om bystyret bevilget 4000 kr. Etter hans død ble planene lagt bort, men byen fikk sitt folkebad i tilknytning til det nye folkeskolebygget.

I 1903 ble han valgt inn på Stortinget som 1. suppleant for Trondhjem og Levanger. Han døde i Oslo 15. mai 1906.

Han har fått en gate oppkalt etter seg ved sykehuset.

Kilder
Klipparkivet i biblioteket
Norges leger

Dr. Hiorth Parti:  Ordfører i Levanger: 1901
Større foto 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^