Ola Karlgaard - Ordfører Levanger kommune 1924
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 04.02.2005

O. Karlgård - klikk for større foto

Ola Karlgaard
f. 25. mai 1867 i Sul i Verdal.

I 1894 åpnet han smedforretning i Levanger, og hadde en tid 15 – 16 mann i arbeid. Det var mang en eldre gårdbruker som omtalte ”Karlgårdploger” og ”Karlgårdharver”, som svært gode redskaper.

Karlgård kom tidlig inn i bystyret, og ble gjenvalgt ved alle valg fram til 1924. Han ble også tilsatt som borgermester, en stilling han hadde til pensjonsalder. Foruten ordførervervet, var han skolestyreformann, forlikskommisær, valgmann, lagrettemann mm. I mange år Venstres kandidat til stortingslista for Trondheim og Levanger.

”Ola Karlgård var ein stridsmann for alt ædelt og godt. Fråhaldsarbeidet sto hans hjarte nærast (...) I målreisingsarbeidet var han aktivt med. Hans hobby var song og musikk”.

Han døde nær 85 år gammel i 1952.

Kilder
Karlgård, B.: Gammelt og nytt fra Sul.  1960.

O. Karlgård smed Parti: V Ordfører i Levanger: 1924
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^