Svein Olsen Øraker - Ordfører Levanger kommune 1927, 1929-1930, 1946
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

S.O. Øraker - klikk for større foto

Svein Olsen Øraker
født i Vestre Slidre 10. august 1886 og døde 27. september 1963.

Etter lærereksamen i 1907 hadde han lærerpraksis ved flere middelskoler, og fra 1918 styrer ved Levanger kommunale høyere almenskole. I 1920 også styrer ved Levanger tekniske aftenskole.

Da han kom flyttende fra Hammerfest hadde han skaffet seg kommunalpolitisk erfaring som bystyremedlem, og i 1917/1918 vara-/ordfører i Vest-Finnmark. Fra 1922 ble Øraker medlem av Levanger bystyre, og han var både varaordfører og ordfører i mange år mellom 1923 og 1946. Under naziregimet ble Øraker avsatt fra sin stilling ved Levanger kommunale høyere almenskole, noe han gjenopptok etter frigjøringa.

I tidsrommet 1922-36 var Øraker valgt som varamann for Arbeiderpartiet til Stortinget fra bykretsen Trondheim - Levanger. Ved stortingsvalgene i 1926 og 1946 ble han valgt som representant. Han var medlem av representantskapet i Norges Bank og styremedlem i Vitenskaplig Forskingsfond.

Hans skolefaglige bakgrunn var sentral for kommunen i overgangen fra middelskole til realskole/gymnas straks etter fredsvåren 1945. I 1947 utnevnt som skoledirektør i Oslo.

Svein O. Øraker hadde Kongens fortjenestmedalje i gull.

Kilder
Klipparkivet i biblioteket

S.O. Øraker, bestyrer Parti: DNA Ordfører i Levanger: 1927-1928, 1930, 1946
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^