Valentin Strøm Rosenlund - Ordfører Levanger kommune 1936-1937, 1952-1953, 1955
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

V. Rosenlund - klikk for større foto

Valentin Strøm Rosenlund
f. 1892 i Trondheim.

I 1898 fikk hans far, Elias Nebb Rosenlund, stilling som politibetjent i byen. Etter skolegang ble han i 1910 ansatt ved Stjør- og Verdal sorenskriverkontor, og  et kort opphold som tollassistent i Bergen, førte ham tilbake som kontorsjef samme sted.

I 1912 begynte han med privat kinodrift, som han drev noen år fram til det ble kommunal drift. Det var ikke unaturlig at det ble pekt på ham som bestyrer av Levanger kommunale kinomatograf i 1937. Denne stilling hadde han til 1961. Rosenlund hadde en rekke tillitsverv, deriblant ordfører i jubileumsåret 1936.

Han engasjerte seg også for fotball og turn i idrettslaget ”Sverre”, og var æresmedlem og administrator i Nord- Trøndelag Idrettskrets. Han spilte back på ”storlaget av 1918”, ”hvis storm mot mesterskapet ble stoppet av en epidemi”...i Norgesmesterskapets tredje runde mot Aalesund fotballklub.

Flyktet til Sverige våren 1945, og gjorde tjeneste ved rettskontoret i den Norske Legasjon. Valentin Rosenlund døde 4. juni 1961. 

Kilder
Klipparkivet i biblioteket

V. Rosenlund, kontorfullmektig Parti: H Ordfører i Levanger: 1936-1937, 1952-1953, 1955
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^