Peder L. E. W. Sissener - Ordfører Levanger kommune 1867
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 23.02.2012

Peder Lykke Elisa Wolfgang Sissener - klikk for større foto

Peder L(ykke) E(lisar) W(olfgang) Sissener
Et blomstrende navn og en vital herre født i Oslo 1831 og død i 1906.

I 1857 kjøpte han Levanger apotek av enkefru Hougan, og ”meddeles hertil bevilling” 24. januar samme år.

Han ble i byen i 10 år, og solgte apoteket til Tonning i 1867.  Han engasjerte seg mye i det offentlige liv og skrev ofte i fagpressen. Sissener var særlig interessert i å få en bedre ordning med apotekenes visitasjon.

Etter noen år i Oslo opprettet han nytt apotek i Elverum, men i tillegg drev han som poståpner og etablerte et Telefonselskap der. Han gikk ut av tiden i 1906.

Kilde
Rolfsjord, L.: Levanger Apotek 1821-1996

Peder L. E. W. Sissener, apoteker Parti:  Ordfører i Levanger: 1867
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^