Paul Edvart Støre - Ordfører Levanger kommune 1889, 91, 97 og 1900
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 28.03.2006

P. E. Støre - klikk for større fotoStøre, Paul Edvart

f. 23. februar 1838  og d. 20. oktober 1910. Hans far var Jonas Støre, gift til Marienborg og født på Myhr ca. 1812. Slekta var bønder på store gårder i distriktet. Johannes Munkeby, ordfører i Frol 1902-04, var inngifta i Støreslekta. Paul Edvart var bondesønn fra Støre i Skogn, og livnærte seg som lærer på Levanger. Ved borgerskolen (seinere middelskolen) …”virket han med stor nidkjærhet og dyktighet”.

Ifl. folketelling 1900 bodde han i Kirkegaden 39 og oppgir da sitt yrke til å være agent, revisor og fhv. samlagsbestyrer.

Han var ordfører i mange år, i ligningskommisjonen og i andre kommisjoner, som forlikskommisær og revisor.

Han ble beskrevet som en mann som brukte …”sin tid og sin omtanke paa en beskeden og grei maate. Han jaget ikke efter effekt og berømmelse, men laa heller ikke paa latsiden naar det gjaldt at fremme de saker som laa indenfor hans omraade”.

Nåværende utenriksminister (2005), Jonas Gahr Støre, kan regne Paul Edvart som sin oldefar.

Kilder:
Folketelling 1900.
Klipparkivet i biblioteket.
Skogn Historie. B.X.- Midt-Skogn 1.

P. E. Støre Parti: Høyre   Ordfører i Levanger: 1889, 1891, 1897 og 1900
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^