Reidar Kjartan Strømsøe - Ordfører Levanger kommune 1956-61
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

Bakermester R. Strømsøe - klikk for større foto

Reidar Kjartan Strømsøe
f. 1887 i Levanger og d. 1967.

Han var bykommunens siste ordfører, og må kunne kalles lokalpolitikkens ”grand old man”.

Han var bakermester og ansvarlig for familiebedriften ”Strømsøes Bakeri og Konditori” fra 1910. Hans oldefar etablert bakerivirksomhet i byen i  1790-årene.

Valgt til bystyremedlem i 1916, og med unntak av én periode, var han offentlig ombudsmann fram til 1961. Han ble engasjert i de fleste kommunale verv, og i 1952/53 fungerte han til og med som byens rådmann.

Ved byjubiléet i 1936 var han en naturlig formann i jubileumskomitéen. Han tok også initiativ til Levanger Boligbyggerlag, og var lagets formann til 1965.

I hans periode ble bl.a. Kontorbygget, nybygget i Sjøgata og de tre blokkene på Ridehustomta bygd. Dette ga byen 70 nye leiligheter og kontorer for kommunale etater, postkontoret og trygdekassen, og i tillegg lokaler til flere forretninger. Han var en ivrig turner, og i idrettslaget ”Sverre” og Idrettskretsen fikk han administrative oppgaver.

Det falt også naturlig for en mann i hans posisjon å skrive ned den lokale kulturhistoria, og da må nevnes jubileumsskriftet til Levanger Håndverkerforening, festskriftet til 100-årsjubiléet for Levanger by og ikke minst ”Levangerboka”.

Han var en sann bypatriot, som var svært skeptisk til framtida for den nye storkommunen.

Kilder
Klipparkivet på biblioteket.

Levanger-Avia.  8.aug. 1967

R. Strømsøe, bakermester Parti: H. Ordfører i Levanger: 1956-1961
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^