Jardar Mossfell Wold - Ordfører Levanger kommune 1938-1939, 1947, 1950-1951, 1954
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 09.12.2004

J. Wold - klikk for større foto

Jardar Mossfell Wold
født 3. januar 1897.  Sønn av sadelmager Marius Wold.

Folketellinga  gir interessante opplysninger om endringer i byreguleringa tre år etter den siste bybrannen. Familien bor da i Haakon den godes Gade (tidl. Akergaden 60), og har våningshus, stall, matbod, vedbuer, priveter og størhus.

Jardar Wold ble tidlig politisk våken, og kom raskt med i det kommunalpolitiske arbeidet som medlem av Levanger Arbeiderparti.  Wold var i flere perioder varaordfører og ordfører i bykommunen. Blant sine mange kommunale verv kan nevnes at han i en årrekke var byens kirkeverge, og medlem i det frivillige brannkorpset.  Han var sterkt engasjert innenfor det edruskapspolitiske arbeidet. Således formann i edrulighetsnemda gjennom mange år. Som  ”Levanger-patriot” var han aktivt med i fotball og turn i IL Sverre.

Wold var håndverker, som sin far, og han arbeidet i mange år som snekker ved Levanger Speil- og Guldlistefabrik. Siden begynte han  han hos O. Olsen Ørens byggefirma, der han arbeidet til oppnådd pensjonsalder. Han døde 13. mai 1973.

Kilder
Folketelling 1900
Klipparkivet i biblioteket

J. Wold, snekker  Parti: DNA  Ordfører i Levanger: 1938-1939, 1947, 1950-1951, 1954
Større foto: 500 | 1000  ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^