Ordførere Levanger kommune 1841-1961
<<fotomeny | Frol | Skogn | Ytterøy | Åsen | Levanger etter 1961 | politikere>>

Bakermester R. Strømsøe - klikk for større foto R. Strømsøe
bakermester
Parti: H
Ordfører i Levanger:
1956-1961
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Banksjef K. Landfald - klikk for større foto K. Landfald
banksjef
Parti: H
Ordfører i Levanger:
16/3-11/12.1941
1948-1949
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
J. Wold - klikk for større foto J. Wold
snekker
Parti: DNA
Ordfører i Levanger:
1938
1939
1947
1950
1951
1954
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
V. Rosenlund - klikk for større foto V. Rosenlund
kontorfullmektig
Parti: H
Ordfører i Levanger:
1936-1937
1952-1953
1955
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
L. Øyen - klikk for større foto L. Øyen
stasjonsmester
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1933
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
A. Falstad - klikk for større foto A. Falstad
O.R.sakf.
Parti: H
Ordfører i Levanger:
1931
1932
1935
1940
9/5-31/12.1945
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
S. Thomassen - klikk for større foto S. Thomassen
kjøpm.
Parti: V
Ordfører i Levanger:
1928
1934
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
S.O. Øraker - klikk for større foto S.O. Øraker
bestyrer
Parti: DNA
Ordfører i Levanger:
1927
1929
1930
1946
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
P. Holthe - klikk for større foto P. Holthe
smed
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1926
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
I. Bleken - klikk for større foto I. Bleken
rektor
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1925
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
 
biografi ^
O. Karlgård - klikk for større foto O. Karlgård
smed
Parti: V
Ordfører i Levanger:
1924
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Ant. Salberg - klikk for større foto Anton Salberg
disp.
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1920-1922
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
 
biografi  ^
Rich. Ausen - klikk for større foto Rich. Ausen
banksjef
Parti: 
Ordfører i Levanger:
1919
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
 
biografi  ^
Harnoll - klikk for større foto Harnoll
adv.
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1915-1918
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
H. Buch - klikk for større foto H. Buck
dr.
Parti:  Høyre
Ordfører i Levanger:
1912-1914
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
H. Svebak - klikk for større foto H. Svebak
guldsmed
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1907
1911
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
P. M. Bragstad - klikk for større foto P. M. Bragstad
O.R.sakf.
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1902-1906
1908-1910
1923
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
 
biografi  ^
Dr. Hjort - klikk for større foto Dr. Hiorth
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1901
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
E. Aagaard - klikk for større foto E. Aagaard
apoteker

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1893
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
P. E. Støre - klikk for større foto P. E. Støre
Parti: Høyre
Ordfører i Levanger:
1889
1891
1897
1900
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
 
biografi ^
P. Følling - klikk for større foto P. Følling
garver

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1884-1887
1892
1894-1896
1898-1899
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
B. M. Bratsberg - klikk for større foto B. M. Bratsberg
handelsm

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1881
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Joh. E. Grøn - klikk for større foto Joh. E. Grøn
bankass

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1876
1880
1882
1883
1888
1890
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
J. B. Bye - klikk for større foto J. B. Bye
skreddermester

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1875
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
  ^
O. Stendahl - klikk for større foto O. Stendahl
handelsmann

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1874
1877
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
  ^
Arnt Aas - klikk for større foto Arnt Aas
skolelærer

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1872
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
R. Tonning - klikk for større foto R. Tonning
apoteker

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1871
1873
1878
1879
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
A. Lassen - klikk for større foto A. Lassen
major

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1868-1870
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
  ^
Peder Lykke Elisa Wolfgang Sissener - klikk for større foto Peder L. E. W. Sissener
apoteker

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1867
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Andr. Hansen - klikk for større foto Andr. Hansen
sogneprest

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1864-1866
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
A. Kjølstad - klikk for større foto A. Kjølstad
boktrykker

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1862
1863
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Ingv. Smith - klikk for større foto Ingv. Smith
major

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1858-1861
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Th. Müller - klikk for større foto Th. Müller
kjøpmann

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1857
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^

mangler foto

Ulrich L. Elsæther
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1855
O. Eide - klikk for større foto O. Eide
   

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1854
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Haugen - klikk for større foto Haugen
garver
   

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1849
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
  ^
H. J. Engelsen - klikk for større foto H. J. Engelsen
   

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1846-1848
1850-1853
1856
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000
  ^
Andr. Krognes - klikk for større foto Andr. Krogness
kjøpmann
   

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1843
1844
1845
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^

mangler foto

Linde
overtollbetjent
Parti:  
Ordfører i Levanger:
1841-43
Hans Nikolai Grøn - klikk for større foto Hans Nikolai Grøn
   

Parti:  
Ordfører i Levanger:
1841
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500
1000

biografi  ^
Periode Biografi Ordfører
1956-1961 biografi Bakermester R. Strømsøe
1955 biografi Kontorfullmektig V. Rosenlund
1954 biografi Snekker J. Wold
1952-1953 biografi Kontorfullmektig V. Rosenlund
1950-1951 biografi Snekker J. Wold
1948-1949 biografi Banksjef K. Landfald
1947 biografi Snekker J. Wold
1946 biografi Bestyrer S. O. Øraker
1945 biografi O.R.sakf. A. Falstad
16/3-11/12.1941 biografi Banksjef K. Landfald
1940 biografi O.R.sakf. A. Falstad
1938-1939 biografi Snekker J. Wold
1936-1937 biografi Kontorfullmektig V. Rosenlund
1935 biografi O.R.sakf. A. Falstad
1934 biografi Kjøpm. S. Thomassen
1933 biografi Stasjonsmester L. Øyen
1931-32 biografi O.R.sakf. A. Falstad
1929-1930 biografi Bestyrer S. O. Øraker
1928 biografi Kjøpm. S. Thomassen
1927 biografi Bestyrer S. O. Øraker
1926 biografi Smed P. Holthe
1925 biografi Rektor I. Bleken
1924 biografi Smed O. Karlgård
1923 biografi O.R.sakf. P. M. Bragstad
1920-1922 biografi  Disp. Anton Salberg
1919 biografi Banksjef Richard Olaf Ausen
1915-1918 biografi Adv. Harnoll
1912-1914 biografi Dr. H. Buck
1911 biografi Guldsmed H. Svebak
1908-1910 biografi O.R.sakf. P. M. Bragstad
1907 biografi Guldsmed H. Svebak
1902-1906 biografi  O.R.sakf. P. M. Bragstad
1901 biografi Dr. Hiorth
1900 biografi P. E. Støre
1898-1899 biografi Garver P. Følling
1897 biografi P. E. Støre
1894-1896 biografi Garver P. Følling
1893 biografi Apoteker E. Aagaard
1892 biografi Garver P. Følling
1891 biografi P. E. Støre
1890 biografi Bankass. Joh. E. Grøn
1889 biografi P. E. Støre
1888 biografi Bankass. Joh. E. Grøn
1884-1887 biografi Garver P. Følling
1882-1883 biografi Bankass. Joh. E. Grøn
1881 biografi Handelsm. B. M. Bratsberg
1880 biografi Bankass. Joh. E. Grøn
1878-1879 biografi Apoteker R. Tonning
1877 biografi Handelsmann O. Stendahl
1876 biografi Bankass. Joh. E. Grøn
1875   Skreddermester J. B. Bye
1874 biografi Handelsmann O. Stendahl
1873 biografi Apoteker R. Tonning
1872 biografi  Skolelærer Arnt Aas
1871 biografi Apoteker R. Tonning
1868-1870   Major A. Lassen
1867 biografi Sogneprest Andr. Hansen
1867 biografi Apotheker Peder Lykke Elias Wolfgang Sissener
1864-1866 biografi Sogneprest Andr. Hansen
1862-1863 biografi Boktrykker A. Kjølstad
1858-1861 biografi Major Ingv. Smith
1857 biografi Kjøpmann Th. Müller
1856   H. J. Engelsen
1855   Ulrich L. Elsæther
1854 biografi O. Eide
1850-1853   H. J. Engelsen
1849   Garver Haugen
1846-1848   H. J. Engelsen
1843-1845 biografi Kjøpmann Andreas Krogness
1842-1843   Overtollbetjent Linde
1841   Overtollbetjent Linde resten av året
1841 biografi Hans Nikolai Grøn til 01.05

<<fotomeny | Frol | Skogn | Ytterøy | Åsen | Levanger etter 1961 | politikere>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^