Odin Sigvart Vist - Ordfører Skogn kommune 1952-1955, 1961
<<ordførere | fotomeny>>

Skrevet av: Sveinung Havik | sist endret: 17.09.2008

Odin Vist - klikk for større fotoOdin Sigvart Vist
Han ble født på Nordenborgvald i 1898 og kom tidlig med i politisk arbeid og samfunnsbygging. Han ble valgt inn i Skogn kommunestyre i 1926, og fra da var han med i de fleste formannskap fram til kommunesammenslåingen i 1961. Han deltok i ligningsnemda, jordstyret og i idretts- og ungdomsutvalgets arbeid, og kunne se tilbake på 40 års virke som kommunal ombudsmann. Ordfører for Arbeiderpartiet i to perioder, henholdsvis i 1952 – 1955 og 1960 – 1961. Fortsatte som politiker i ”nye” Levanger kommune fram til 1967 og ble også hedret som æresmedlem i Det norske Arbeiderparti.

Han hadde ”ordet” i sin makt, uttrykte seg ypperlig både skriftlig og muntlig, og bygde allianser ved hjelp av et uvanlig godt humør. Døde 8. desember i 1987.

Kilder:
Klipparkivet i biblioteket

Odin Vist, Parti: DNA - Ordfører i Skogn: 1952-1955, 1961
- - - - - - - - - - - 
Større foto
500 - 1000 ^
 

<<ordførere | fotomeny>>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^