Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Kartliste - Levanger kommune
<< Oversiktskart
| Flyfoto | Gatenavnliste>>
sist oppdatert 08.09.09 | Hjelp - Tips

Expedia finn kart hele verden
Norgesglasset
zoom inn Norge
Norgeskartet næringsliv

Norge i bilder interaktivt
VisVei finn kjørerute/avstand

Klikk for å starte kartløsningen for Levanger kommune
Levanger  -  planarkiv

Internettbasert kartløsning: - hjelp til kart
I tillegg til vanlige grunnkart i ulike målestokker har vi lagt ut flyfoto (ortofoto fra 2004) og kommune- og reguleringsplaner. Reguleringsplanene (vises kun i målestokk større enn 1:15.000) er koblet til planarkivet vårt (bruk Info-knappen for å få fram link). I planarkivet er det linker til planbestemmelser og plankart. Ei enkel brukerveiledning er tilgjengelig fra kartløsningen (?-tegn i oppgavelinja)

I en så omfattende løsning er det ikke til å unngå at det finnes enkelte feil/mangler i kartgrunnlaget og i dataløsningen. Vi oppfordrer derfor alle til å melde tilbake feil som dere finner. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen som finnes i løsningen.

Klikk for å starte kartløsningen for Verdal kommune
Verdal  -  planarkiv

Stjørdal - Steinkjer - Trondheim
Statiske kart:
| Finne kjørerute og avstand i Norge (VisVei) - Hjelp | Atlas.no | Hele Norge i bilder | Kart i skolen
Levanger kommune  |  Trondheim-Steinkjer | Nord-Trøndelag  |  Norge  |  Europa
Bamberg
Bjørnang

Bruborg
Ekne
Finne boligfelt

Fossingtrøa

Geite

Gjemble
| sør | midt | nord
Gråmyra
Holåsen
Høgberget
Julsborg/Nesheim/Sørkleiva
Kommunekart - lite
Kommunekart
- stort
Kvilstad/Vestgård

Markabygda
Markabygda sentrum

Matberg-Halsan

Moan

Momarka

Mule
Mulelia - Roaldmarka

Nossumhyllan

Okkenhaug

Ronglan
Røstad - HiNT
Røstadlia

Sentrum

Sentrum - oversikt
Skogn - Korsbakken
Trekanten
Ulve

Vollamarka

Ytterøy - lite
Ytterøy
- stort
Åsenfjord/Vollamarka

Åsen sentrum

Arealplaner - Planarkiv
Arealplan
- kommuneplan
Røstad
- skiltplan
Sentrum - delplan
Skogn - delplan
Sundet-Havna
- delplan

Annet:
Barnehageoversikt
Eiendomsskatt
Hoklingen, klausulering PDF
NGU - geologi, rasfare mm
Skoleoversikt
Vegnummer Sentrum

Bygninger, spesifikke kartobjekter mm
Breidablikktunet
Brusve

Levanger Bo- og Aktivitetssenter
Levangerhallen

Rinnleiret, badestrand
Rinnleiret, leir
Rådhuset
Skoler
St. Eystein
Torvet
UTSKRIFT:    OBS! Alle kart har nord rett opp ! Slik kan et fullstendig kart skrives ut:
1.  høyre klikk hvor som helst i KARTET - 2.  velg kopier - 3.  lim kartet inn i tekstbehandleren (velg Rediger - Lim inn utvalg - Enhetsuavhengig punktgrafikk) - 4.  evt. skaler, skriv ut.  Alle kart er ment som illustrasjon. Det tas forbehold om feil i grunnlaget.

Gatenavnliste, stedsnavn (klikk navn for å gå til kart):    | historien bak gatenavnet Historien bak gatenavnet  ^

A - G

 

H - N

 

O - Å

Aldersheimbakken
Alosavegen
Alvevegen
Ankolmvegen
Arne Vestrums veg
Historien bak gatenavnet
Bakkegata

Bakkevegen
Balders veg
Bambergvegen
Berglivegen

Bergslia
Bergstien
Bjørnangvegen

Bjørnebærvegen
Blilivegen

Blåbærvegen
Blåklokkevegen
Brages veg
Branesvegen
Bregnevegen

Breidablikktunet
Bringebærvegen
Brugata

Bursflata
Byamarka

Byborgvegen

Byåsvegen

Bøkestien

Bøkkervegen
Dr. Berg Nilsens veg
Historien bak gatenavnet
Dr. Hiorts gt.
Historien bak gatenavnet
Eidsbotnvegen

Elgvegen
Ellen Salbergs veg
Historien bak gatenavnet
Elvegata

Elverhøyvegen

Elvestien
Engvegen
Fabritiusvegen
Fagerbakkvegen
Fagerstrandvegen
Fagertunvegen

Falstadberget
Fergemannsvegen
Finnemarka

Fiolvegen

Fjordvegen

Fossen
Fossingmarka

Fossingtrøa

Friggs veg

Frol u-skole
Frøys veg
Fållåtrøa
Gamle Kongeveg

Geitevegen
Gimlevegen
Gjemblevegen
Grendevegen
Grindvegen

Grids veg

Grøns gt.
Historien bak gatenavnet
Gunnlaug Ormstunges gt.
Historien bak gatenavnet
Gustav Sjaastads veg
Historien bak gatenavnet
Gårdsvegen
Halsanvegen
Halsteinvegen

Hammerøyvegen

Handballvegen

Hanna Solaas veg
Historien bak gatenavnet
Harevegen
Haugskottvegen

Haugstien
Haugvegen

Havnevegen

Hegglia
Hegle skole
Helga Den Fagres gt.
Historien bak gatenavnet
Hods veg

Hokstad (ferjeleie)
Holanvegen

Holbergs gt.
Historien bak gatenavnet
Hugins veg
Hyllbærvegen
Hyllvegen
Høgbergstien
Høgberget

Håkon Den Godes gt.
Historien bak gatenavnet
Iduns veg
Jacob Schives veg
Historien bak gatenavnet
Jamtvegen

Jelstrups gt.
Historien bak gatenavnet
Jens Bårdsens veg
Jernbanegata

Joplassvegen
Jordbærstedet
Jotunstien
Julsborg
Julsborglia

Kaivegen

Kirkegata

Kleivan boligfelt

Kleivstuvegen
Klivlebakken

Kløverstien

Konvalvegen
Kreklingvegen
Kringsjåvegen
Krokhaugvegen

Kvennhusvegen

Kvikstadflata

Kvilstadvegen

Leirabekkvegen

Lerkendalvegen
Lins veg

Linkjelda
Lokes veg

Ludvig Bremers veg
Historien bak gatenavnet
Lundvegen
Marknadsvegen

Markvegen

Matbergvegen

Mellomvegen
Middelfarts veg
Historien bak gatenavnet
Mjølners veg
Moafjæra

Momarkvegen
Movaldet

Mønsterhaugvegen
Nedre Alle

Nedre park

Nedre Røstadlia

Nelius Hallans veg
Historien bak gatenavnet
Nervegen
Nesheim skole
Njårds veg

Nordengvegen

Nordsivegen
Odins veg
Okkenhaugvegen

Olai Olsens veg
Historien bak gatenavnet
Olav Rees veg
Historien bak gatenavnet
Ole Vigs veg
Historien bak gatenavnet
P.W. Nilsens veg
Historien bak gatenavnet
Petter Nyengets veg
Historien bak gatenavnet
Pinenga

Ravns gate
Historien bak gatenavnet
Ringvegen
Roaldmarka

Rønningsbergvegen
Røstad - HiNT
Røstadlia nedre

Røstadlia øvre
Rådyrvegen
Sejersteds park
Sigyns veg
Sivs veg

Sjøbadet
Sjøgata

Sjømarkvegen
Skippervegen

Skjeflovegen

Skogheimvegen
Skogvegen
Skolevegen

Skomakervegen
Skreddervegen
Smedplassvegen
Smørblostvegen

Solbakkevegen
Sommervegen
St. Olavs gt.
Historien bak gatenavnet
Staup
Staupshaugen

Staupslia
Steinvegen

Storørvegen

Stubben
Støringvegen
Sundgata

Sveet
Svend Svendsens veg
Historien bak gatenavnet
Sverres gt.
Historien bak gatenavnet
Symrevegen
Sørfossen
Sørkleiva
Sørlia
Sørvegen

Teiebærvegen

Tistelvegen

Tollbugata
Tordenskjolds gt.
Historien bak gatenavnet
Torhaugen
Tors veg

Torvgata

Tryms veg
Tyttebærvegen
Ulveslia

Ulvevegen

Urds veg

Vassdalen
Verdandes veg

Veske
Vestgårdvegen

Vollamarka
Vollabakkvegen

Våles veg
Vårtun skole
Vårvegen

Øvre Alle

Øvre Røstadlia

Åsvegen

Åsgårdsvegen

<< Oversiktskart | Flyfoto>>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^