Gå til Levanger kommunes hovedside

Kommuneplanens arealdel - vedtatt 27.09.00
<<planer
| kart>>
  | Areaplanens tekstdel | full skjerm/utskrift av arealkart