Gå til hovedside/main page
Oppdatert: 15.08.12

Gå til turistinformasjon -  hovedside
Opplevelser
- Foto/Photos


Send e-post/e-mail
Levanger kommune

Gode opplevelser på bygda PDF

Kultur
Marsimartnan (vintermartna) slutten av februar, Torvet Levanger kommune
Levangermartna'n (sommermartna) slutten av juli, Torvet, Levanger Markedsplassen Levanger
Raud vinter (torvteater) neste oppsetning ikke fastsatt Levanger kommune
 
Levanger - Skogn - Ekne - Ytterøy - Åsen | kommunekart - natur og friluftsliv - ut på ski
-  søk med Ctrl+F
LEVANGER - kommunekart - oversikt sentrum
LEVANGER SENTRUM
Levanger sentrum - klikk for større foto
Viktig markedsplass for handels virksomheten mellom Jämtland og Midt-Norge.
Kjøpstad for kjøpmenn i Trondheim fra 1600-tallet.
Byrettigheter fra 1836.
Kommunikasjons knutepunkt og utdanningssenter.
flere sentrumsfoto, side 2, 3 - flyfoto
1846 bybrann der 110 av byens 113 bygninger brant ned.
1897 ny bybrann da 104 av 133 hus brann ned.
Trehus bebyggelse fra århundreskiftet, strengt regulert i kvartaler. Ulike stilarter som sveitser, ny-gotikk og jugend
Gode gang og sykkelveier. Tursti langs Levangerelva, langs Sundet, over jeteen og havnepiren. Byvandring i sentrum. Straumen, tidevann-strøm, sportsfiske. Gode småbåthavner

Trehusbyen
Velkommen til Trehusbyen Levanger

BAD - TRØNDERHALLEN

Trønderhallen bad (svømmehall)

I Trønderhallen bad er det tre basseng:
  • Opplæringsbasseng, 0-1,66m dypt. 12,5m langt, temperatur ca 30 grader
  • 25m svømmebasseng, 1,5-1,8m dypt. 6 baner, temperatur ca 27 grader
  • Stupebasseng med 1,3 og 5m stupebrett. 12,5m langt, temperatur ca 27 grader
  • I tillegg er det boblebad, sklie, samt badstue i hver garderobe.
FESTIVITETEN
Festiviteten Kulturhus - Kino - klikk for større foto
Levangers storstue
Tlf.: 740 52955
Kino og andre arrangement.
Ny restaurert bygning, tilbakeført til slik den var rundt århundreskiftet. Egnet til konferanser, møter, konserter, selskaper etc.
 
LEVANGER FRITIDSPARK AS:
Levanger Fritidspark - Moan - klikk for større fotoMoan
Tlf.: 740 84 055
Fax: 740 84 057

(Foto)
Fotballbaner
Kunstgress bane
Friidrettsbane
Sand volleyball
Badeplass
  • Mini golf
  • Sittegrupper
  • Utegrill
  • Lekeplasser
  • Sanitæranlegg

LEVANGER MUSEUM - BYMUSEET

Brusve - klikk for flere fotoBrusve Gård
Kari Aarvik,
Tlf. 46 84 39 92
Lensmannsgård fra 1803.
Reinslyst arbeiderbolig fra 1850.
Handels- og håndverkssamling.
Gammel butikk i stabburet.
Kunstgalleri.
Omvisning og utleie på forespørsel.
Åpningstider og priser ved henvendelse.
Dampskipsbrygga
Dampskipsbrygga - klikk for større fotoBymuseet i Levanger 
v/Annar Johansen
Tlf.: 45 60 13 89
v/utleie Jarle Aabakken
Tlf.: 90 03 72 83
Eldre dampskipsekspedisjon/tollbu.
Utstillingslokale.
Fast utstilling om Marsimartnan.
Turistinformasjon.
Egnet for diverse arrangement.
Emilies hus
Autentisk arbeiderbolig, levemåte og arbeidsliv. Lokal soisalhistorie.
Arena for aktiviteter, skuespill og utleie.
Henvendelse: Solfird Holberg , tlf. 99 43 41 16 E-post: solfrid.soholberg@ntebb.no
   
Hveding Auto - bilmuseum
Lokal bilhistorie – Piccoloens historie – Verkstedhistorie
Henvendelse:
Bård Toldnes, tlf. 99 12 53 33
   
MUNKEBY KLOSTERRUINER
Okkenhaug
Henv.: Harald Granaune
haraldgranaune@hotmail.com
Tlf. 48 14 79 54

Munkeby klosterruiner - info som PDF
Info som PDF

Rester/ruiner etter Cisterciensermunkenes klosterkirke fra ca. 1150. Antas å være verdens nordligste kloster. Kom tidlig i forfall og ble med tiden underlagt Tautra kloster.
Soknekirke til 1589, viet den lokale helgen St. Brettvia
Omvisning på forespørsel (grupper).
Tid: 1-1,5t.
MUNKEBY MARIAKLOSTER
 
Verdens nordligste cistercienserkloster  

FROLFJELLET

Skiltet avkjøring fra Fv 128 ved Buran.
Bomvei: personbil kr. 30,-
JERNVINNEANLEGG
Jervinneanlegg fra Romertiden (0-400 e.Kr.), en rekke ovner og hustufter er avdekket. Et av anleggene er restaurert.
Natursti fra parkeringsplassen på Heglesvollen.
Nydelig fjellterreng og turområde ØVRE FORRA
Gamle kløvstier/seterveier i området som vitner om handelen med Jämtland. Natursti/kultursti fra Heståsdalen, ca 2 km lang.
Et av norges største naturreservat.
Henv.:
Trine Gulaker
mob.:
997 74319
Se https://roknesvollen.wordpress.com/
ROKNESVOLLEN, 4H-sæter
Opphold-/kurstilbud på setra for barn/ungdom i skoleferien (ukene 26-33).
Opplev natur, dyreliv og tradisjonelt seterliv
 

Henv.:
tlf. mob. 90 68 88 73
https://www.facebook.com/Skallstuggu/

SKALLSTUGGU
 

Opplysninger om føreforhold i skiløypene på Frolfjellet:   http://skisporet.no/nordtrondelag/frol

Torsbustaden skianlegg - http://skogn-il.no/torsbustaden-skianlegg/

Pilgrimsleden - http://pilegrimsleden.no/

Frolfjellet
Bomvei fra Buran, 18 km fra Levanger sentrum. Personbiler kr. 50,- Sesongkort.
Turløyper:
Flere oppkjørte turløyper fra parkeringsplassene ved Skallstugu  |  på ski
SKOGN - kommunekart
ALSTADHAUG KIRKE
Alstadhaug kirke - klikk for større fotoGråmyra
Henv.:
Levanger kirkekontor
Tlf. 740 75280
Steinkirke fra ca. 1150. Spesielt oktogonkor, kalkmalerier fra 1200-tallet. Bygget på stedet der det hedenske tingstedet og fylkeshovet lå.
Olveshaugen, en av de største gravhaugene i Midt-Norge.
Gravfelt fra jernalderen like nord for kirken.
Omvisning grupper etter avtale.

 

 

AMMESTUA (Alstadhaug)
Ammestua Alstadhaug - klikk for større fotoSe ovenfor
Ett av de eldste toetasjes trehusene i Nord-Trøndelag, datert til 1748.
Brukt som venterom ved barnedåp.
Bygdemuseum fra 1927.
Omvisning sammen med kirken på forespørsel for grupper.
HELLERISTNINGER
Holtåsen hellerisningsfelt, Skogn - klikk for større foto
ved Holtås, Skogn
Skiltet fra gml. E 6
Et av de største Veideristnings felt i Norge, med over 100 bevarte figurer som i hovedsak synes å forestille dyr av hjorteslekten.
Holtåsen hellerisningsfelt ligger rett ved gamle E6 mellom Ronglan og Skogn. Litt nord for Tuv oppvekstsenter. Merket med skilt.
Vis hensyn !
EKNE - kommunekart
FALSTADSENTERET, Ekne
Falstad museum
Falstad museum
Utstilling av gjenstander fra Falstad fangeleir under siste verdenskrig.
Falstadskogen
Gravstøtter og minnebauta over falne politiske fanger. Bauta over den hjelp lokalbefolkningen ga til krigsfangene ble avduket august 99.
Tursti.
 
JONASPLASSEN PDF
tlf. 410 34773
 
Det er best om folk ringer på forhånd før de kommer innom, for å være sikker på servering. Rømmegrøt lages bare i helgene, eller til større grupper på ukedager.  
YTTERØY - kommunekart
YTTERØY | Ytterøyportalen
½ time ferjeforbindelse fra Levanger sentrum.
"Trondheimsfjordens perle"
Idyllisk ferie - og utfartssted med vakker natur og idylliske badeplasser. Rikt plante- og dyreliv. Norges tetteste rådyrstamme. Godt bevart kultur landskap. "Kjempen Henrik Brustad". Gruve virksomhet på Ytterøya, Europas største kobberkis gruve i sin tid.
Butikk/ kiosk. Utleie av hus/hytter.
Priser på rådyrjakt og/eller leie av hytte/hus
henv.:
Ytterøy Utmarkslag
tlf.: 74 08 90 13
YTTERØY BYGDETUN
Formann Olav Asbjørn Karlsen 
tlf. 740 89817
mob.: 957 87945
Kontakttlf.: 740 89794
mob.: 950 42451
Gammel gård med våningshus og uthus med innbo og løsøre, slik det var i bruk da det ble gitt i gave til bygdetunet. Eget aktivitets program for sesongen
ÅSEN - kommunekart
ÅSEN MUSEUM
v/Øyvind Fiskvik tlf. 740 56466

Elvheim ullfargeri, Åsen
v/Øyvind Fiskvik, tlf. 74056466.
En gammel gård med fullt utstyrt ullfargeri.
Eier er Åsen museum

Traktormuseum, Åsen
v/Georg Opheim, tlf. 74056494.
Et helt uthus fullt av gamle traktorer.

Åpent: 15. juni til 14. september 
hver søndag kl. 14.00 - 18.00.
 
NATUR OG FRILUFTSLIV - kommunekart
FRA FJORD TIL FJELLpå ski

 

 

 

Movatnet:
Einar Ekle, Åsen, - viser vei - tlf. 
74 09 97 46. Elgsafari, tar ca. 1 times tid. - ca kl. 23.00 på kvelden i sommerhalvåret.

Ekne:
2 km skogssti ved Falstad nedre, innholdsrikt arboret med bartrær fra hele den nordlige halvkule. Kristivika.
Levangerelva:
Renner gjennom sentrum av Levanger, god smålaks og sjøørret elv. Elvepromenade, fiskeplass for rullestolbrukere.
Eidsbotn:
Våtmarksområde med rikt fugleliv. Vår- og høsttrekk. Fredet med bestemte forskrifter.
Frolfjellet:
Kombinasjon av naturreservat og utfartsområde. Skallstugu, Roknesvollen, Hårskallen
Etter avtale
FISKE I FERSKVANN:
Ørret finnes i de fleste vann og elver i kommunen. Ål i alle vatn hvor den kan gå opp fra sjøen. Sjøaure i enkelte bekker, smålaks i Levangerelva.

For fiske etter laks og sjøørret kreves fiskeravgift. Innlandsfiske er gratis for personer under 16 år.

Felleskortet
Felleskortet er ett felles fiskekort for statsallmenningene Migen, Grønning, Ørndal, Lynum, Reinsjø og Skogn bygdeallmenning, Frol bygdeallmenning og kommuneskogen. Felleskortet selger også jaktkort. For mer informasjon se http://www.inatur.no/.  Jakt og fiskekort selges bl.a. på inatur.

Hoplavassdraget
Omfatter 25 større og mindre vatn, samt elver og bekker i Åsen inkl. Bygdealmenningen. Opparbeidet fiskestier og fiskeplasser. Felles fiskekort, garnfiske kan tilbys, båtutleie, turstier og fiskeplasser. Isfiske.

Levangerelva grunneierlag
Kun stangfiske, søndag og mandag kun for grunneiere.

Fiske i Trondheimsfjorden
Godt sjøfiske det meste av året !

 
OPPLEV FUGLELIVET

Klikk for større foto

Levanger har et usedvanlig rikt fugleliv. Flere av verneområdene i kommunen har til formål å ta vare på det rike og interessante fuglelivet. Flere av disse verneområdene har internasjonal verdi.

Hammervatnet
I østenden av Hammervatnet finner vi et vernet våtmarksområde. Her er det satt opp fugletårn som står åpent for alle. Tårnet ligger ca 100 meter fra Gullberget camping. 

Fjordområder
Vi finner også spennende fugleområder i Falstadbukta, Alnesfjæra, Skogn (sør for Norske Skog), Eidsbotn, Tynesfjæra og Rinnleiret. Unngå ferdsel i fjæreområdene og bruk en god kikkert for å studere fuglelivet. Fuglelivet kan være sårbart for forstyrrelse. 

Lei din egen fugleguide
For de som vil ha bistand til å finne de beste områdene anbefales bruk av guide. Levangerfirmaet Northern Birding kan sørge for at turen gir et ekstra godt utbytte. Disse nås på tlf.  908 36 246

 
OFFENTLIGE FRIAREALER:
På alle offentlige friarealer er camping forbudt.

 

Skånes friområde - Kaustangen
Bading, rasteplass med mulighet for grilling, tursti for rullestol.
Holsandbukta - Skogn.
Falstadberga - Ekne. Bading, sjøfiske fra land, småbåter.
Laupen/Kristivika - Ekne. Bading, sjøfiske fra land, turområde
Litøya - Åsenfjord. Bading
 
SKÅNES FRIOMRÅDE
Skånestangen - klikk for større foto
Skiltet til Skånes fra E 6 ved Rinnleiret | kart
Friområde med gravfelt fra yngre jernalder, minst 14 gravhauger, både runde, lange, og stjerne formede. Gammel skanse fra 1645.
Rester av vindmølle som var i drift til utpå 1900 tallet
Friluftsområde med grillsted, benker og toalett.
Badeplass
ANDRE OMRÅDER PÅ PRIVAT GRUNN:
På alle disse områdene er camping forbudt.
Hammervatnet friluftsområde. Bading, båtutleie, handikap vennlig.
Finsvika - Ekne. Bading, sportsfiske
Hestøya - Bading, båttur, botanikk
Vandsvikøra - Ytterøy. Bading.
Langåsdammen - Frol. Bading - ferskvann.
 
Rinnleiret  - kart - flyfoto  2
 
Rinnleiret - klikk for større foto, eller velg størrelse under fotoet
større foto 800 | 1200 | 1600
Marit Hæreid Sandstad ©2004
Rinnleiret - klikk for større foto, eller velg størrelse under fotoet
større foto 800 | 1200 | 1600
Marit Hæreid Sandstad ©2004
Rinnleiret - klikk for større foto, eller velg størrelse under fotoet
større foto 800 | 1200 | 1600
Marit Hæreid Sandstad ©2004

GJESTEHAVN:

Levanger - foto
Dampskips brygga
v/Annar Johansen
Tlf.: 45 60 13 89
Ant. gjesteplasser: 5
Fortøyning: Flytebrygge
Ferskvann - strøm - dieselpumpe - sjøsettings rampe- mastkran -oljetømming - søppelcontainer - dagligvarebutikker - kiosk - taxi - vinmonpol - apotek - sykehus -politi - kino - lege - bilutleie - buss - tog - turistinformasjon - spisesteder - bar - diskotek - torghandel - båtservice.  
Levanger Maritime senter
gt@levangermaritimesenter.no
Maritim butikk 07:30-15:30

Levanger havn
Tlf.: 740 82652
Mob.: 901 69488
Diesel og vannfylling på kai
Bord og benker for bruk på kai
Dusj, wc, vaskemaskin og tørketrommel
Stort telt for arrangementer med sjenkeløyve
 
Skogn Maritime forening, Holsand - klikk for større fotoSkogn
Holsand Kai
Skogn Maritime forening
Erlend Grotterød

Skogn Maritime forening, Holsand - klikk for større fotoMob.:908 86715
-------------------
meget store foto:
foto 1 | foto 2
Strøm - sjøsettings rampe - badeplass/ strand - 10 minutter til sentrum av Skogn. Ant. plasser: 68 stk.
Fortøyning: Flytebrygge
NATUR:
Levanger Arboret
v/Jon Ramstad
Tlf.: 740 82469
Mob.: 976072184
Påbegynt ca. 1994 Stiftelsen stiftet 1999. 110 daa stort område med ved Staup, ulike tresorter, frukttre og prydbusker som har vært vanlig i Trøndelag fra tidligere tider. Grasforsøk. Omvisning for grupper
STAUDEHAGE
Randi Ulvik Haugan og 
Asbjørn Haugan

Skogvn. 19, Skogn
Tlf. 740 95 421, ring 14:30
Spesiell, allsidig staudehage med blant annet 700 forskjellige sorter av Fuksia.
Hagen ligger vakkert til på Holåsen , Skogn. Kjent fra TV program i 1998.
Omvisning på forespørsel
Pilgrimsleden Merket og gjenåpnet 1997. Godt merket tursti fra Jemtland til Trondheim (Oslo). Går via flere historiske steder i kommunen, ca 40 km lang fordelt på f.eks. 3 etapper. God tur !
TRIM/IDRETT:
TORSBUSTADEN SKISENTER
Anlegget eies og drives av Skogn I.L.

5 km fra Levanger sentrum

Parkering for ca 100 biler, avgift kr. 20,- .

Torsbustaden skihytte
som leies ut til selskapelige formål.

Åpner for vinteren så snart det er skikkelige snøforhold
.
Hoppbakker:
4 stk. med kritiske punkt fra 15 til 65 m. Skitau for transport av utøverene. Flomlys.
 

Alpinbakker:
Alpinanlegg med 3 nedfartsløyper, skitrekk med kapasitet på 1 200 personer i timen. Flomlys i alle 3 løypene.
Skiutleie og varmestue med servering.

Lundsbustaden skistadion:
(ved toppen av alpinanlegget)
5. km konkuranseløype i svært variert og fint terreng

Turløyper:
Oppkjørt turløype 16 km til Skjøtingstua , som er betjent hver helg og andre helligdager i vintersesongen, og i vinterferien

Anlegg for kunstsnø produksjon.

Veien opp til skistadion skal normalt være brøytet, evt. strødd før kl. 10.00 i helgene og andre utfartsdager.

Brøytet vei til toppen av alpinanlegget.

Flomlys i hoppbakkene og alpinbakkene.

 

På ski i Levanger

FROLFJELLET    -    Opplysninger om føreforhold i skiløypene
20 km fra Levanger sentrum finnes milevis med oppkjørte skiløyper. 

7 km fra Skallstuggu/Vulusjøen i fint/lett fjellterreng kommer du til Roknesvollen.  Ei gammel seter med enkel servering lørdag og søndag i vintersesongen.

Lengst inn i løypenettet finnes ei enkel gammel hytte v/elva Glonka som en kan overnatte i. (Konktakt Pål Flatås, tlf. 74013242)

TORSBUSTADEN SKISENTER    -    Opplysninger om føreforhold i skiløypene
5 Km (ca. 20 min.) fra Levanger sentrum finnes 4 stk. hoppbakker, alpinbakke og mange mil oppkjørte skiløyper.  16 km til Skjøtingstua som er betjent hver helg i vintersesongen.   Flombelyst både i hoppbakkene, alpinbakkene og lysløypa.
 

LYSLØYPER

Nesset lysløype
Ca. 5 min. kjøring fra Levanger sentrum over Sundbrua mot Nesset ungdomsskole. 

Torsbustaden lysløype
Ca. 15 min. kjøring sørover  E6 fra Levanger sentrum til Nossum før en tar av til Torsbustaden (merket med skilt).
 

Frolfjellet skisenter,  Storlidalen
Ca. 20 min. kjøring østover fra Levanger sentrum mot Okkenhaug og Buran hvor en tar av oppover fjellvegen mot Vulusjøen. 

Markabygda lysløype
Ca. 20 min. kjøring sørover E6 fra Levanger sentrum til Nossum før en tar av til Markabygda (merket med skilt)

Åsen lysløype
Ca. 15 min kjøring fra Åsen sentrum nordover E6, østover under jernbaneundergangen.

Vinne lysløpe i Verdal
Ca. 15 min. kjøring nordover E6 mot Verdal, tar av litt før Shellstasjonen ved Rindsem mølle (merket med skilt til skisenter)

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^