Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside Nytt fra Kommunen
<<1999-2005 |
 

Gå til Innherred samkommues hovedside
Forarbeider - FLV

Gå til Frostating sine sider  

Ungdomsrådets egne sider

Historisk: (kronologisk)
Levanger Kulturfestival
Raud Vinter 2007 musikal
Valg 2007

Raud Vinter 2006 musikal
Skolestruktur lenkeside
Fornyingsprosjektet Forny 2006
Økonomiplan 2006-2009
Levanger stadion, kart (forslag) PDF
 - kommunestyrevedtak sak 042/04

Kriseøvelse NT05
Norge 2005 100
- årsjubileum
Valg 2005
Røykefri kommune fra 01.01.2004
Marsimartnan 2004
FLV - Frosta-Levanger-Verdal
Breidablikktunet - utbygging
Kulturpris mm 2003 - forslag
Levanger kirke - Nytt kirkeorgel
Budsjett 2004 - si DIN mening
Valg 2003 - Levanger
Bibliotek i "Posthuset" - ombygging
Marsimartnan 2003
| foto
Valg 2001
Fornyingsprosjektet - Forny 2001

Kommuneblomst
2001

Valg 1999
Ny svømmehall på Moan 1998

 

 

OBS! nye nettsider>>

Historikk:

19.10.09 TV-aksjonen 2009 - resultater fra Levanger PDF
11.10.09 Svineinfluensa påvist i Levanger - pressemelding 11.10.09 PDF
24.09.09 Karianne Skreden
Karianne Skreden
 - Årets MOT-informatør i region Nord 2009
23.09.09 Kontraktsunderskrivelse Trønderhallen - klikk for større foto, eller velg størrelse under fotoKontraktsunderskrivelse Trønderhallen
Ordfører Robert Svarva og konsernleder Kåre Hynne Grande - Gruppen (Byggmester Grande AS)
størst foto
18.09.09
I dag 18.09.2009 stenges jernbaneovergangen på Åsen.  
All trafikk til f.eks Bakklandet, Helsetunet og Duun-Smia må da skje via den nye fylkesvegen over jernbanen. - kart PDF
14.09.09 Redd Barna-aksjon på Ytterøy skole -  44. 075, 68 kroner til Redd Barna
09.09.09 Grunnsteinnedleggelse på Skogn bu 9.9.09 kl 9
09.09.09 Foto: Besøk av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen PDF
Forhåndsstemming i Servicekontoret hos Liv Vikan - klikk for større foto

Forhåndsstemming i Servicekontoret hos Liv Vikan

Foto: Marit H. Sandstad

08.09.09 Vannavstenging Åsen, Fossingtrøa
I forbindelse med arbeider på kommunens hovedledningsanlegg i Stokkanvegen vil vannforsyning bli avstengt fra:
Torsdag 10.09.2009 fra ca. kl. 09.00 til ca. kl. 14.00.
Vi ber om at det tappes opp nødvendig vann til forbruk i denne perioden.
Spørsmål i forbindelse med ovennevnte kan rettes til:
Sørheim Maskin v/ Trond Sørheim 97 17 02 75
Kommunalteknikk v/ Bjørn Sandvik 99 23 14 20
02.09.09 Levanger kommune vant Bosettingsprisen 2009
27.08.09 Svineinfluensaviruset har bitt seg fast også i Norge, og spredningen utvikler seg PDF - plakater "Forebygg influensa" og "Symptomer" PDF
06.08.09 Stem inn dine kandidater til Bjørn Ness` Inspirasjonspris 2010
05.08.09 Levangermartnan 2009 - Kommunal kviss: oppgaver   -    fasit PDF
Det var ingen som hadde rett svar på alle spørsmålene. Det var imidlertid 5 som hadde 9 riktige. Vinnerne ble: Kjellaug Aune, Arvid Aune, Sigrun Baarmann, Lillian Heir og Gretha Melbye. Vinnerne har fått tilsendt en liten oppmerksomhet fra kommunen.
28.07.09 I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan for stadion er det kommet ønske om innsyn i festekontrakten mellom IL Sverre og kommunen. Festekontrakten finnes her (PDF).  Se forøvrig intensjonsavtale vedtatt av kommunestyret 13. juni 2007
29.06.09 Legetjenesten - ferieavvikling sommer 2009
Meierigården legesenter er stengt i ukene 26-29 og Levanger legesenter i ukene 30-33. De 2 legesentrene ”vikarierer” for hverandre under ferieavvikling.
Skogn legesenter er stengt i uke 29 og Åsen i ukene 30 og 31.
25.06.09 Hovedpremien i kampanjen for avtalegiro/eFaktura gjennomførte i perioden nov 2008 til mars 2009 tilfalt Ole Erikstad, Levanger.
Premien var en MP3-spiller.
24.06.09 Oppfordring om å koke drikkevann - Åsenfjord PDF - opphevet
23.06.09 Oppfordring om å koke drikkevann - Åsenfjord PDF
04.06.09 Mulig mediesak om brudd på Levanger kommunes finansstrategi i 2008 PDF - orientering fra rådmann Ola Stene
03.06.09 Foto fra åpning av gågata 3. juni 2009
12.05.09
Svineinfluensaen - Influensa A (H1N1).
Vi har nå fått våre 2 første tilfeller i Norge med såkalt svineinfluensa hhv Oslo og Skien, begge pasientene ble syke etter opphold i Mexico , syke 2-3 dager hhv etter hjemkomst. Begge er nå på bedringens vei.  

Til sammen er det nå 5250 tilfeller på verdensbasis fordelt på 30 land, mildere forløp enn ved vanlig influensa. HUSK at dersom feber innen 7 dager kombinert med luftveissymptomer etter hjemkomst fra mexico, USA eller nærkomtakt med bekreftede syke av svineinfluensa ta kontakt med helsevesenet over telefon først (IKKE SITTE Å VENTE SAMMEN med andre pasienter  på venterommet og HUSK god hygiene med håndvask)  - Smittevernlegen. Bergljot P.Kolkmeier

06.05.09
04.05.09
Svineinfluensaen har skiftet navn til ; Influensa A (H1N1).
Det er per 030509 meldt 985 laboratoriemessig bekreftede tilfeller av Influensa A i hele verden i 20 forskjellige land; - 590 tilfeller i Mexicio, 25 døde, 226 i USA-1 død, Østerrike 1, Canada 85, China-Hong Kong 1, costa rica 1,Colombia 1, Danmark 1, El salvador 1, Frankrike 2, Tyskland 8, Irland 1, israel 3, Italia 1, Nederland 1, New Zealand 4, Korea 1, Spania 40, sveits 1.
Tilfellet i Trondheim viste seg å være vanlig sesonginfluensa!
Pågående innlandssmitte per i dag i ; USA New York City og Mexico.
Fortsatt ingen reiserestriksjoner - men være forsiktig, nøye m/hygiene husk dråpesmitte - Smittevernlegen
27.04.09
Svineinfluensa 2009 PDF
Helsedirektoratet viser til medieoppslag om utbrudd av svineinfluensa i USA og Mexico. Oppdatert informasjon om svineinfluensa (Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)).
Informasjon fra smittevernlegen 28.04.09 PDF
03.02.09

Lokale prosjekt - Trønderhallen - besøk av idrettspresidenten m.fl.

29.01.09
09.01.09
19.12.08
18.12.08

Stikklestadkonferansen 12. – 13. februar 2009
"Hva kan skole og arbeidsliv gjøre i fellesskap for å møte utfordringer knyttet til overganger mellom ulike skoletrinn og arbeidsliv?"
Stiklestadkonferansen er en møteplass for ledere, rådgivere og veiledere som arbeider med og har interesse for kompetanseutvikling i private og offentlige virksomheter.

18.12.08
17.12.08
16.12.08
10.12.08
03.12.08

Kulturpriser/stipend 2008 - Driftskomiteens vedtak sak 40/08

07.11.08
28.10.08

Skihilsen fra Eldar Rønning til ordføreren PDF

20.10.08
14.10.08

Helsestasjon
Førstehjelpskurs på Levanger Helsestasjon
Målgruppe: Sped- og småbarnsforeldre. Varighet 3 timer.
Første kurskveld 10 november -2008. Kl 1730-2030.
Ta kontakt med Birger Thurn-Paulsen, telefon 900 87 431, for nærmere informasjon og påmelding.
Arr: Levanger Helsestasjon og Birger Thurn-Paulsen

10.10.08
07.10.08
06.10.08

”Grenseløst frivillig samarbeid” PDF
Frivillighetssentralene i Nord-Trøndelag inviterer til seminar, Fylkets Hus, Steinkjer torsdag 30. oktober kl. 10:30 – 15:30. Frist: 15.10.08

03.10.08
02.10.08

”Barnevernets arbeid med barn som er utsatt for vold ” PDF | powerpoint
Konferansen  ”Stopp vold mot barn”  Festiviteten 25.09.08 (Barnevern)

30.09.08

Driftsforstyrrelse ved vannforsyning Holåsen, Skogn og Ronglan.
Det vil kunne oppstå driftsforstyrrelser ved vannleveransen i nevnte områder på grunn av arbeider/rengjøring av Holåsen Høydebasseng fra tirsdag 30.09.08, kl. 14:00 til onsdag 01.10.08, kl. 07:00.

29.09.08

Fotokonkurranse: "Vann i fokus" - Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens forurensningstilsyn

17.09.08

Levanger kåret til årets "blomsterby" - Trønder-Avisa - Levanger-Avisa
Norsk sentrumsforum

08.09.08

Skihilsen fra Johan Kjølstad til ordføreren PDF

03.09.08

Vannavstenging Skogn
I forbindelse med arbeider på hovedledningsanlegg i sentrum av Skogn, vil vannforsyningen for deler av Skogn sentrum være avstengt i perioder torsdag 04.09.08 fra ca. kl. 09:00 til ca. kl. 15:30.

25.08.08

Kartleggingen av jordsmonn på dyrket mark i Åsen

15.08.08 Levanger Næringsselskap AS - Åpent næringslivsmøte 02.09.2008 PDF
15.08.08 Melding om vedtak - Reguleringsplan Levanger sentrum
08.08.08 Konferanse om interkommunalt samarbeid - "Kjekt å ha" eller et nødvendig verktøy
Konferansen er et samarbeide mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag.
Målgruppe: Representanter fra kommuner i Midt-Norge.
Påmeldingsfrist: 25.08.08
09.07.08 Kommunen gir bort kummer og rør
På grunn av redusert lagerplass vil noe kummer og rør kunne avhendes i uke 30.
Henvendelse: Helge Nyberg Telefon 740 52440 Mobil: 975 81499.
08.07.08

Jordbruksvanning.
I henhold til Forskrift om vann og avløpsgebyr for Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer &6.9:

Gårdsbruk:
Normalt tillates ikke uttak av vann til vatningsanlegg. I særlige tilfelle kan kommunen godkjenne slikt uttak. Det skal da monteres vannmåler på uttak.
Tillatelse til vatning gis av Geir J. Larsen Tlf: 740 52841eller Magne Farstad Tlf.; 740 52808.
Lån/ Montering av vannmålere og annen bistand gis av Helge Nyberg Tlf. 740 52440, Jan Rønning  Mobil 91639280, eller Trond Aksnes Tlf. 740 82144

02.07.08
27.06.08
25.06.08
30.05.08
29.05.08
23.05.08
22.05.08

Levanger Næringsselskap AS
Invitasjon til åpent næringslivsmøte
Næringsdrivende og andre som er interessert i næringsutvikling inviteres til åpent næringslivsmøte onsdag 11. juni kl 08:00-10:00 i kommunestyresalen, Levanger Rådhus (PDF)

20.05.08
15.05.08
13.05.08
07.05.08

Nederlandske myndigheter har planer om å endre sin praksis med spesialskoler, og vil vite hva Norge gjør for å få til god integrering av barn og unge i norske skoler.
Levanger ble forespurt og ”satt på kartet” PDF
PPT - Bjørg Holmen

06.05.08
28.04.08

Vannavstegning Skogn - kart PDF

På grunn av omkobling av vannledninger blir vannet avstengt på strekningen Lysaker-Korsbakken/Gråmyra mellom kl 0900-1500 onsdag 30.04.08.
Når vannet kommer tilbake, vil det være mye luft i det, og det kan også være misfarget. Dette vil forsvinne etter en tids tapping. Det kan også lukte klor da det blir tilsatt klor for desinfisering av ledningen. Dette vil
også forsvinne etter tapping.
21.04.08

Vannavstegning - kart PDF
På grunn av utskifting av vannkummer blir vannet avstengt på strekningen Roaldmarka-Skånes-Mullia-Rinnan-Flatåsen mellom kl. 0900-1500 onsdag 24.04.08. Når vannet kommer tilbake, vil det være mye luft i det, og det kan være misfarget. Dette vil forsvinne etter en tids tapping.

13.03.08
22.02.08
19.02.08

Hovedvannledningsbrudd Nossum
(19.02.08)
Drikkevannet i Levanger kommune er nå ”friskmeldt” og alle abonnenter kan drikke vannet fra springen.
For nærmere detaljer kan enhetsleder Drift-/anlegg
Helge Nyberg, tlf  975 81 499 kontaktes.

(18.02.08, kl. 12:55)
Bruddet i vannledningen nå er reparert på nytt slik at høydebassengene etter hvert skal kunne fylles til normalt nivå dersom nye skader unngås.

Resultatet av vannprøver vil først foreligge tirsdag formiddag, og publikum anmodes fortsatt om å koke drikkevann i sentrumsområdene.
---------------------------------------------
(18.02.08, kl. 08:00)
Ved 5-tida i natt (18.02.08) oppsto et nytt brudd i hovedvannledningen på samme sted som søndag. Abonnentene får derfor igjen vann direkte fra høydebassengene. Bassengene er ikke fylt helt opp etter gårsdagens brudd slik at det er begrenset kapasitet. Kommunen kan ikke garantere at den nye skaden er reparert før magasinene er tomme, slik at publikum anmodes om unngå unødig bruk av vann.
Ola Stene
rådmann
---------------------------------------------
Pressemelding 17.02.08:
På grunn av store nedbørmengder har et mindre ras forårsaket brudd på kommunens hovedvannledning sør for Nossum Trravbane.
Mens ledningen repareres forsynes abonnentene direkte fra høydebasseng. Det vil derfor være begrenset vannmengde og kommunen anmoder publikum om å bruke minst mulig vann i dag.

Enkelte abonnenter har meldt om unormal smak på vannet. Det er tatt vannprøver og Mattilsynet anbefaler at en er forsiktig med å drikke vannet uten å koke det inntil videre. Kommunen ber publikum rette seg etter denne anmodningen. Oppdatert informasjon vil være å finne på kommunens internettside.

For nærmere detaljer kan teknisk vakt tlf  995 99955 kontaktes.
Ola Stene
rådmann

- Adresseavsen: video - 13:14
- Trønder-Avisa: 16:30 - 20:03 - 09:54 - 11:02

21.01.08
15.01.08

Fungerende enhetsleder kultur 15.01.08-11.03.08: Guri S. Haugan
(Odd Håpnes har permisjon)

14.01.08

Lokale prosjekt - Levanger havn - Presentasjon av grunnlaget for reguleringsplan - Arkitekt O. Wiig

07.01.08
18.12.07
18.12.07
14.12.07

I forbindelse med at Robert Svara har ferie fungerer Hans Heieraas som ordfører i tiden 17.-31.12.2007

12.12.07

Kulturpris 2007 tildeles Bjørn Johansen
Ildsjelpris 2007 tildeles Torbjørn Brenne
Kulturstipend 2007 tildeles Ingeborg Reinaas

Kulturpriskomiteens begrunnelse PDF - DK-sak 34/07

03.12.07

Lagrettemedlemmer/lekdommere til de alminnelige domstoler – valg PDF
Kommunens innbyggere oppfordres med dette til å foreslå kandidater, jfr. § 67 i Domstolloven. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt på telefon: 74 05 25 00. Eventuelle forslag sendes Levanger kommune pr. e-post: postmottak@levanger.kommune.no eller pr. post til postboks 130, 7601 Levanger – innen 13.12.07.

19.11.07
Rådmannens presentasjon av budsjett 2008 PDF  -  powerpoint
saksutredning sak 116/07 - Budsjett 2008 - Levanger kommune
19.11.07
Meierigården legesenter og Levanger legesenter har stengt torsdag 22.11.07, grunnet oppgradering av datasystemer. Ved øyeblikkelig hjelp, ring legevaktstelefonen tlf. 740 80 000.
19.11.07
13.10.07

Lokale prosjekt - Trønderhallen, Røstad - totalentreprise - seier til Byggmester Grande AS i følge Trønder-Avisa - pressemelding fra Statsbygg

08.10.07

Felling av vilt - elg-/hjortejakta 2007, 1. periode
 - informasjon PDF - resultat PDF - excel m/autofilter (for uttrekk)

01.10.07
Bostøtte
Det er nå mulig å søke om statlig bostøtte hver måned. Utbetalingen kommer måneden etter. Med det nye systemet blir det 12 terminer i året i stedet for tre. Søknadsfristen er den 14. i hver måned, og utbetalingen skjer etter den 10. i etterfølgende måned.
Søkere som fikk innvilget bostøtte for sist periode (mai - august), og som ikke har flyttet i løpet av den tiden, vil automatisk gå videre i ny ordning uten å måtte søke på nytt.
01.10.07

Grunnet arbeid på Høgberget høydebasseng, onsdag 3. oktober 2007,
kl. 22:00, blir vannet utkoblet i 4 timer i området Ulve, Hegle, Ankolm, Gilstadlia og Momarka.

25.09.07

Tinglysing i fast eiendom fra domstolene til Statens kartverk

25.09.07 Frostating - referat Arbeidsutvalget i Frostating  20.09.07 PDF | word
17.09.07 Grete Ludvigsen begynte som næringssjef i Levanger kommune i dag
17.09.07 Pressemelding: Historisk båtsøk i trondheimsfjorden PDF (Falstadsenteret) - Levanger kommune deltar.
14.09.07
Pressemelding: Valg 2007 - Valgresultat - Elektronisk telling
På grunn av tekniske problemer med elektronisk telling i en del kommuner har Kommunal- og regionaldepartementet bedt kommunene som har benyttet optisk telleutstyr levert av EDB Business Partner om å foreta en grundig kontroll av opptellingen av stemmer ved kommunevalget.

Levanger og Verdal er blant disse kommunene. Vi kan med sikkerhet si at våre kommuner har hatt så gode rutiner og har testet så nøye at vi er trygge på at det er korrekt hos oss. Avviklingen av valgoppgjøret gikk svært bra og alt har stemt hele tiden. Dette skyldes godt forarbeid og dyktige medarbeidere. Kommunen har derfor gode erfaringer med elektronisk opptelling.

Samtidig må det være lov å si at vi heller ikke er fornøyd med leveransen fra EDB og at det er pga kompetansen i vår organisasjon at vi fikk til dette så bra.
Vi har forståelse for at det kunne bli feil hos noen kommuner.

10.09.07

Lørdag 15.09.07 starter serien "Norsk attraksjon" på NrK 1.
I femte program kommer innslag fra Levanger,
Cittaslow

10.09.07

Bøssebærere ønskes: tlf. 740 52730/900 56 939 eller pr e-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no

TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge og foregår søndag
21. oktober 2007.
Inntektene går til barn berørt av hiv/aids i ulike deler av verden.
Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aidsarbeidet rettet mot barn.
Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene!
 

05.09.07

Overgang til digital-tv i Norge:  www.digitaltvinorge.no.
Telefontjenesten er åpnet og har nummer 815 52900

29.08.07 Levanger kommune god på service (Trønder-Avisa)
20.08.07 Lokale prosjekt - Trønderhallen, Røstad - totalentreprise
04.07.07 Lokale prosjekt - Utvikling av Staup
02.07.07 Frostating - Referat 29.06.07
25.06.07 Nå er HUNT 3 i Levanger. 13. åpnet HUNT-stasjonen i næringsbygget på Røstad, like ved HiNT. I september kommer HUNT-bussen til Åsen og Skogn. Du kan møte fram hvor og når du vil - info PDF
22.06.07 Vaksinasjonskontor er stengt på grunn av ferie: 7 august og 10 august sommer 07 (uke 32).
Barselgrupper: Det blir ingen barselgrupper fredag: 13, 20 og 27 juli på grunn av ferier.
Helsestasjon for ungdom sommer 2007. Ingen lege tilstede, 11. og 18 juli.
22.06.07 Levanger stasjon selvbetjent fra 25.06.07  PDF
05.06.07 Brev fra Fylkesmannen i N-T (pdf):
"Levanger kommune ble innmeldt i
ROBEK som følge av at inndekking av merforbruk var budsjettert over flere enn 2 år, og at kommunen heller ikke klarte å følge sin egen plan for inndekking av merforbruket.

Revisorbekreftet regnskap for år 2006, viser at alt merforbruk nå er inndekket. Budsjett og økonomiplan er i teknisk balanse, i hht kommunelovens balansekrav.

Levanger kommune skal derfor meldes ut av ROBEK"

31.05.07 Rektor og en lærer fra Ivan Goran Kovacic Upper Secondary School i Herzeg Novi har besøkt Levanger (30.05.07)
31.05.07 Ledig fastlegehjemmel PDF - frist 21.06.07 - andre ledige stillinger
31.05.07 Eiendomsskatt 2007 - offentlig ettersyn fra 01.06.07
29.05.07 Samling i nettverksgruppa for barn med Cerebral Parese 01.06.07, Sykehuset Levanger PDF
24.05.07 Frostating - Program 29.06.07
24.05.07 Norges sprekeste fylke
23.05.07 Fakta - Nøkkeltall - Befolkning pr. 01.04.07 PDF
22.05.07 Vaksinasjonskontor er stengt på grunn av ferie: 7 august og 10 august sommer 07 (uke 32).
Barselgrupper: Det blir ingen barselgrupper fredag: 13, 20 og 27 juli på grunn av ferier.
21.05.07 Frostating - Arbeidsutvalget 18.05.07  PDF
15.05.07 Opprett en eFaktura-avtale og gjør regningsbetalingen raskere og enklere. Ved å besvare spørsmålene i konkurransen riktig, kan du i tillegg vinne en iPod nano.
08.05.07 Klimaløftet
Himmel og hav - en foredragsturne om klimaendringene
15.05.07 Levanger, Kommunestyresalen,
Levanger Rådhus, kl 1800.

Foredragholderne ønsker en tettest mulig dialog med folk og har opprettet en epostadresse, himmeloghav@storm.no, hvor folk kan sende inn spørsmål om klimaendringer i forkant til foredragsholderne, som så vil forsøke å trekke ut de mest interessante spørsmålene og besvare disse når vi kommer til kommunen. - plakat

16.04.07 Innherred samkommune -
Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord-Trøndelag - revidert pr. 20.03.07 - jfr. brev av 30.03.07 fra KRD PDF
30.03.07 Frostating - Program 16.04.07 - møtet er avlyst
29.03.07 Levanger kommunes vedtak vedr. reguleringsplan FV 108, Åsen sentrum (jernbaneovergang) stadfestet av Fylkesmannen i N-T  PDF
27.03.07 Feiring av Eldar Rønning 26.03.07, Villa Gerda, Skogn
Video fra Levanger-Avisa (lenke til L-A)  -. hilsninger til Eldar
20.03.07 Frostating - Program 16.04.07
19.03.07 Frostating - Møtereferat Arbeidsutvalget i Frostating  16.03.07 PDF
02.03.07

Gratulerer
Fredag morgen opplevde Levanger ett av de aller største øyeblikk i kommunens idrettshistorie. Etter at Eldar Rønning gikk en overbevisende 1. etappe fulgte resten av laget opp og gikk inn til en overlegen gullmedalje i VM stafetten i Sapporo. På vegne av kommunens innbyggere vil jeg i første rekke gratulere Eldar , men også de som opp gjennom årene har gitt sine bidrag til den store prestasjonen, det være seg hans meget idrettsinteresserte familie og ildsjelene i Skogn IL.    
                                                                                                       Hilsninger>>
Odd Thraning
ordfører                      

27.02.07 NTE - Bredbåndutbygging i Levanger (Markabygda/Lynvatnet)  PDF
14.02.07 Frostating - referat 12.02.07
02.02.07 Innskriving av høstens 1. klassinger 2007
31.01.07 Kommunale gebyr og eiendomsskatt faktureres med følgende forfall for 2007  PDF
22.01.07 Frostating - møteinnkalling 12.02.07
19.01.07 Kulturutveksling Homa Lime, Kenya og Levanger/Verdal
17.01.07 Kulturprisen til Torvald Sund, idsjelsprisen til Johan Husby og kulturstipend til Heidi Kristiansen
15.01.07 Frostating - møteinnkalling 17.01.07 - møtet AVLYST!
15.01.07

Telefontrøbbel på Frol oppvekstsenter, barnetrinnet
Pr nå mangler vi fasttelefoner som virker, men håper at dette er ordnet i løpet av de nærmeste dagene.
Vi kan nås på følgende mobilnummer:
Tore Kolstad 905 07 553
Torkjel Øyen 990 32 542
Unni S Stamnes 992 32 956
Tove H Aasenhuus 990 16 471

15.01.07 17.-maikomite 2007
08.01.07 Frostating - Arbeidsutvalget 04.01.07  PDF
Frostating - møteinnkalling 17.01.07
27.12.06 Juletreff Tindved kulturhage i dag kl. 14:00-16:00
- info om jobbmuligheter mm i Levanger/Verdal - annonse - program
20.12.06 Ordførerens julehilsen PDF
18.12.06 Lokale prosjekt - Havneområdet - Kulturhus og fjordhotell – Foranalyse PDF
08.12.06

HKH Kronprins Haakon vil besøke Levanger videregående skole onsdag 13.12.06. Han vil ankomme skolen kl. 12:40 og reise tilbake derfra kl. 14:10. Reiseruta fra Værnes blir E-6 til korsbakken, derfra over Alstadhaug, Gjemblekorsen og ned til Levanger kirke. Videre langs Kirkegt. til Levanger videregående skole. Programmet på skolen er kun for elevene ved skolen. Avreise går videre til E-6 ved Branes og sørover til Værnes. Vi oppfordrer alle langs reiseruten til å flagge. (www.kongehuset.no

05.12.06
Festiviteten kåret til norgesmester i kategorien "Liten kino" for 2006 (tidsskriftet Film & Kino). Festiviteten fikk også denne prisen i 2002.
22.11.06
Grunnet kabelbrudd hos NTE har nettsidene vært utilgjengelige store deler av dagen i dag.
20.11.06
16.11.06
Grunnet fagopplæring vil det bli redusert bemanning i servicekontoret fra kl. 12:00 fredag 17.11. Sentralbordet vil være betjent som vanlig.
Servicefunksjonene for øvrig betjenes av rådmann Ola Stene.
15.11.06
07.11.06

Endret vannkvalitet
Levanger vannverk skal skifte renseprosess p.g.a. store driftsproblemer med eksisterende renseprosess.
Dette vil foregå i tidsrommet 30.10.06 – 11.12.06. I denne perioden vil vannverket levere samme vannkvalitet som før mars 2001, d.v.s. kun kloring av råvann. Dette medfører at vannet får et høyere fargetall og vil være brunere.

06.11.06

Varsel om høy vannstand ettermiddag 06.11.06

01.11.06

Årets TV-aksjon  – takkebrev PDF - oversikter PDF

31.10.06

Frostating - Arbeidsutvalget 30.10.06  PDF

27.10.06

Formannskapsmøtet 08.11. starter kl 1200 grunnet nytt møte i Sandvika kl 1600. Likeledes blir møtet 13.11.et heldagsmøte med budsjett og næringsutvikling som tema. Møtet avholdes på Villa Gerda kl 0900 - 1530 -  ordføreren

23.10.06

Resultat PDF - Årets TV-aksjon  – søndag 22. oktober

18.10.06

Hans Edvard Heieraas, SP, overtar som varaordfører etter Olav Norberg, H - kommunestyresak 059/06

16.10.06

Kulturskolen i Levanger: Lag "Nøtteknekkeren" - frist: 01.11.06

06.10.06 Varsel om høy vannstand natt til søndag 08.10.06
06.10.06 Felling av vilt - Elgjakta PDF | excel - Hjortejakta PDF | excel
02.10.06 Organisering - ny organisering fra 01.10.06
02.10.06

Årets TV-aksjon  – søndag 22. oktober | info PDF
Bøssebærere ønskes.
Kontaktperson: Reidun Johansen, tlf.: 74 05 27 30 eller 900 56 939.
E-post: reidun.johansen@levanger.kommune.no

28.09.06
Per Tore Sandsaunet (40), Bodil Skotnes (51) og Bente Haugdal Kne (40) er ansatt som resultatenhetsledere for pleie- og omsorgsdistriktene i Levanger.
Som følge av organisasjonsutviklingsprosjektet "Forny 2006" ble det besluttet å dele "distrikt Nord" i 2 enheter.

Som enhetsleder for nye "distrikt Vest" som skal ha base på Breidablikktunet er Bodil Skotnes ansatt. Skotnes er i dag enhetsleder for Halsen sykeheim i Stjørdal kommune. Bodil er 51 år og er bosatt i  Levanger. Hun vil starte opp 1.12.06.

For nye "distrikt Øst" som skal ha base på Levanger bo- og aktivitetssenter er Bente Haugdal Kne tilsatt. Hun er i dag tjenesteenhetsleder for legevakt og legetjeneste i Steinkjer kommune. Bente er 40 år og bor på Steinkjer. Dato for tiltredelse er ikke endelig fastlagt, men det blir etter all sannsynlighet før 1.12.

I forbindlelse med at Elin Aune går av med pensjon tidlig i 2007 ble også stillingen som enhetsleder for "distrikt Sør" lyst ut samtidig med de to nye. Her er Per Tore Sandsunet tilsatt. Per Tore er avdelingsleder i distrikt Sør, og fungerer dette året som konstituert enhetsleder i  forbindelse med at Elin Aune har permisjon fra denne stillingen. Per Tore er 40 år og bor i Verdal.

20.09.06

Trønderske rådmenn møtte statsråd Grande Røys

20.09.06

Ordføreren oppfordrer alle til å gi sin støtte til Trondheim 2018 (OL)

15.09.06

Frostating - Møteprogram 09.10.06 - møtekalender

15.09.06

Frostating - Referat fra Arbeidsutvalget i Frostating 13.09.06 PDF - møtekalender

11.09.06

Nøst og Sende nye kommunalsjefer i Levanger  PDF
Øystein Sende og Trude Nøst er ansatt som nye Kommunalsjefer i Levanger kommune. Alf B. Haugnes går over i den tredje stillingen.

06.09.06 Levanger kommune tilbyr nå eFaktura, bestilles direkte i din nettbank.
eFaktura-referansen står på siste regning fra Levanger kommune. Logg deg inn i nettbanken, finn frem til eFaktura, og registrer eFakturaavtalen - Info  PDF
06.09.06 Postliste legges nå ut (venstre kolonne hovedside) - om postliste
05.09.06 MOT i Levanger kommune - Overlevering av Manifest 05.09.06 - Foto
01.09.06 Grunnet lekkasjesøking/spyling kan vannforsyningen være noe ustabil i området Røstadlia - Mule - Rinnan natt til tirsdag 05.09.06 i tidsrommet 22:00-06:00. Unngå helst bruk av vann i dette tidsrom, mulig missfarge på vann.
21.08.06 Grunnet lekkasjesøking kan vannforsyningen være noe ustabil i området Røstadlia - Mule - Rinnan i dag mandag 21.08.06.
21.08.06 Undervisning:
Geir Mediås - Nesset u-skole engasjert som Kommunalsjef oppvekst fra 01.09.06 og ut året.
Ekne/Tuv OS - Terje Hellesø konstituert enhetsleder til 01.10.06
Ekne skole - Beate Lie konstituert rektor til 01.10.06
17.08.06 Nøkkeltall - Folketall pr. 01.07.06 PDF - 18.177, økning med 97
16.08.06 Grunnet kabelbrudd hos vår internettleverandør har Levanger kommunes nettsider vært utilgjengelige deler av dagen 16.08.06.
16.08.06 Permanent åpningstid ved Servicekontoret: kl. 09:00-15:30.
Sentralbord, 740 52500, fra kl. 08:00 (kun telefon)
07.08.06 Nordiske vennskapskommunetreff, Levanger 2006 - dokumenter utlagt
07.08.06 Spørsmålskonkurranse Levanger kommune, Levangermartnan 2006:
vinnere PDF   |   spørsmål barn PDF - spørsmål voksne PDF
Premiene kan hentes på Servicekontoret mellom kl. 09.00 - 15.30
02.08.06 Klikk for større fotoLevanger kommune deltar på årets Levangermartna, ved søndre innkjørsel til Torvet.
På bildet (størst foto) bodverter:
Arne Solem, politiker
Eva Lian, administrasjon
28.06.06

På grunn av at både ordføreren og varaordføreren er bortreist på ferie i tiden 31.07.06 – 03.08.06 har ordføreren oppnevnt formannskapsmedlem Hans Heieraas som sin stedsfortredende i denne perioden.
Jeg tar ferie 29.06.-04.08, varaordfører er Olav Norberg.

Alle ønskes en riktig fin og trivelig sommer!

Odd Thraning
ordfører

08.06.06

Fornyingsprosjektet 2006 - administrativ organisering PDF - ViaVassli

31.05.06

Bruse barnehage overleverer rådmann Ola Stene søknad om å benytte "Grønt flagg" - klikk for større fotoBruse barnehage overleverer rådmann Ola Stene søknad om å få benytte "Grønt flagg"  - større foto

22.05.06

Nøkkeltall - Befolkning pr. 01.04.06 PDF

22.05.06

Vannet blir stengt i Ankolmområdet fra kl. 13:00
og ca. 2-3 timer framover - berørte abonn. PDF (lekkasjeutbedring)

22.05.06

"God sommer 2006"

22.05.06

Kommuneproposisjonen 2007

12.05.06

Foreldre blir hørt i Levanger - www.foreldrenettet.no

05.04.06

15 år etter ansvarsreformen - behov for ny reform ? Åpent møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter 20.04.2006

05.04.06

Kemneren - Selvangivelse 2005 - Frist: 30.04.06

04.04.06

Rapporter - Årsrapport 2005 Levanger kommune PDF

31.03.06

Idrettslagene Frol og Skogn har inngått samarbeidsavtale med Levanger kommune om preparering av skiløyper - klikk for større fotoPressemelding:
Idrettslagene Frol og Skogn har inngått samarbeidsavtale med Levanger kommune om preparering av skiløyper  PDF

Fra venstre: Odd Tharning, Roger Haga Skogn IL og Ole Hustad Frol IL - foto: oau

21.03.06

21.03.06: Foto fra Barnehagedagen 2006  (Rådhuset)

20.03.06

21.03.06: Barnehagedagen 2006. Ca 500 barnehagebarn vil samles for å gå i tog. Liv og røre i sentrum, rådhuset.... mellom kl. 10.30 og 12.00

17.03.06

Referat fra Frostating 14.03.06

08.03.06

Rapporter - Distrikt Nord - Ledelse og økonomistyring - AGENDA (02.02.06)  PDF - SISTE OG ENDELIG RAPPORT (endring av differanse sør/nord fra ca. 2,3 mill til 0,7 mill)

06.03.06

Kommunalt råd for funksjonshemmede - referat fra 28.02.06 PDF

24.02.06

Befolkning 01.01.06 (alle kommuner i N-T)  PDF | grafisk  2004-2006

22.02.06

Levanger kommune har etablert internettløsning for søknad om barnehageplass

20.02.06

Fugleinfluensa - informasjon fra Mattilsynet

10.02.06

Nye telefonnummer Ytterøy helsetun - 740 52430
- leder - 740 52431   - faks - 740 52439

06.02.06

Tingretten - strukturendring
 - svar fra Justis og politidepartementet 30.01.06  PDF
 - brev til Justis og politidepartementet 11.01.06  (ordfører) PDF
 - brev av 16.09.05 fra advokater  PDF

03.02.06

Midlertidig byggeforbud for vindkraftutbygging i Verdal og Levanger

02.02.06

Levanger kommune nominert til "Årets kommune innen samfunnssikkerhet og beredskap 2005"  PDF

01.02.06

Overformynderiet - byttet kontordag fra onsdag til torsdag

01.02.06

Regnskap for Levanger kommune 2005  powerpoint fra pressekonferanse

31.01.06

Flommen: Verdal kommune - foto  |  utbedring av flomskader
Stengte veger i Nord-Trøndelag - Statens vegvesen

31.01.06

Det avholdes pressekonferanse: Regnskap for Levanger kommune 2005, onsdag 1. februar 2006 kl. 11.30 i Levanger Rådhus, formannskapssalen.

30.01.06

Varsel om flom - Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 29.01.2006 kl.12:15.
Varselet gjelder for perioden 30. januar - 1. februar 2006, Nord-Trøndelag
Det er varslet store nedbørmengder og mildt vær de nærmeste tre døgnene. Dette vil føre til raskt økende vannføring, og det forventes flomvannføring (større enn 5-årsflom) i flere vassdrag med kulminasjon tirsdag eller onsdag.
Eventuelt gjentetting av kulverter og andre avløpsveier vil kunne føre til lokale oversvømmelser. Urbane områder og tettbygde strøk vil derfor være utsatt.

27.01.06

Medarbeiderundersøkelse 2005  PDF

26.01.06

Konstituering av skole-/pedagogisk ansvarlig (for Krabseth):
Morten Christiansen, resultatenhetsleder ved Mule- Okkenhaug OS går inn i stillingen i neste uke. Marit Grøndal tiltrer stillingen som resultatenhetsleder ved Mule- Okkenhaug OS fra samme tidspunkt.

24.01.06

Foreldreutvalget i grunnskolen - FGIL - referat fra styremøte 19.01.06 PDF

20.01.06

Møtereferat Arbeidsutvalget i Frostating  19.01.06 PDF | word

17.01.06

Foto fra utbygging Åsen barne- og ungdomsskole 2006

17.01.06

Rapporter - Distrikt Nord - Ledelse og økonomistyring - AGENDA (03.01.06)  PDF - ENDELIG RAPPORT

13.01.06

Rehabiliteringsprosjektet i Frostating - Sluttrapport 09.01.06  PDF

10.01.06

Kriseøvelse NT05 - Evaluering fra DSB desember 2005  PDF

05.01.06

Offentlig ettersyn - reguleringsplan Sagtun

03.01.06

Fra 01.01.06 overtok Per Tore Sandsaunet som resultatenhetsleder Distrikt sør. Elin Aune gikk over i stilling som avdelingsleder.

02.01.06

Ny kommunegrense i sjø mellom Levanger og Leksvik, Mosvik, Stjørdal, Frosta, Inderøy
I medhold av lov om endring av kommunal inndeling av 15. juni 2001 nr 70 § 7 har Fylkesmannen i Nord- Trøndelag fastsatt nye kommunegrenser i sjø.  Grunneiere og rettighetshavere informeres om vedtaket gjennom denne kunngjøringen. Eventuelle merknader sendes til Innherred-samkommune, Plan- og byggesak, Postboks 130, 7601 Levanger innen 20.01.06 - postmottak@innherred-samkommune.no | fylkesmannens brev av 06.12.05  Leksvik, Frosta, Inderøy, Stjørdal, Mosvik  PDF

<<1999-2005 |
Gå til Levanger kommunes hovedside ^