Bosettingsprisen 2009
<< nytt fra kommunen

Bosettingsprisen 2009 - klikk for større foto


Levanger best i landet på bosetting og kvalifisering av flyktninger
På en nasjonal fagkonferanse på Lillestrøm onsdag kunne en stolt ordfører Robert Svarva motta prisen som beste bosettingskommune. Det er andre gang prisen er delt ut.

På integrasjons og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine nettsider går det fram at kommunen har vunnet prisen gjennom å ha vist en imponerende vilje til å bosette mange flyktninger, inklusiv enslige mindreårige. Kommunen leverer også resultater langt over nasjonalt nivå, både på norskopplæring og i introduksjonsordningen. Levanger er vinneren av Bosettingsprisen 2009!
 

  • Levanger kommune viser en enestående evne til å ta imot mange flyktninger hvert år. Kommunen har en solid norskopplæring hvor svært mange består prøvene og kommer rask over i arbeid eller utdanning. I tillegg har Levanger evnen til kreativitet, nytenkning, erfaringsdeling og samarbeid, sier Osmund Kaldheim, direktør i IMDi og formann i juryen.

Levanger har langtidsvedtak om bosetting av flyktninger. I år har kommunen med 18464 innbyggere, vedtatt å ta imot 50 personer, og over 40 har allerede flyttet inn. 86 % har gått over til arbeid eller utdanning mens målet på nasjonalt nivå er 65 %. Hele 75 % av elevene besto skriftlig norskprøve 3.
Gjennomgående ligger kommunen nærmere 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.
Kommunen har en helhetlig og positiv tilnærming til mottak, bosetting og kvalifisering.

Levanger kommune vant foran sterke kommunekandidater som Bodø, Brønnøy, Trondheim, Ringsaker, Modum, Bergen, Egersund, Oslo bydel Sagene, Rælingen, Kragerø og Grimstad.

Det er grunn til å gratulere alle som har arbeidet med flyktninger og innvandrere i kommunen de senere årene, men også hele lokalsamfunnet som har bidratt til god integrering!

 

Klikk for større foto
Fra venstre:
Toril Leirset, Eli Soknes Aunet,
Gunvor Galaaen, Toril Moe,
Kari J. Aunan, Eli Kristin Johansen, Fatima Hot

Enslige mindreårige med prisen - klikk for større foto
Enslige mindreårige med prisen
ekstra stort foto

Fra media:
Levanger-Avisa 02.02.09
Trønder-Avisa 02.09.09
IMDI 02.09.09