Breidablikktunet - Utbygging 
<<nytt | dato: 19.04.04
prosjektleder: Håkon Lorås

Det nye Breidablikktunet - 05.02.03  -  foto fra utbyggingen
Arbeidet med utbygging og ombygging av  Breidablikktunet er nå kommet godt i gang. 

Det nye omsorgssenteret vil bli base for pleie- og omsorgstjenesten i Distrikt Nord. Nybygget som reises består av 40 omsorgsboliger hvorav 2 bokollektiv, hver med 8 leiligheter og 4 bofellesskap for personer med orienteringssvikt, hver med 6 leiligheter. Boligene er fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns pleie- og omsorgstjenester etter behov. Målgruppen er personer som i dag ofte får tilbud om langtidsopphold i sykehjem. I hvert bofellesskap/bokollektiv er det fellesareal med spisekjøkken og oppholdsstue. Bofellesskapet har 2-roms leiligheter på 44,5 m2, mens  bokollektivet har 1-roms leiligheter på 34,5 m2. I bokollektivet er leilighetene bygget uten kjøkkenløsning, mens leilighetene bofellesskapet er en enkel kokemulighet.

Sokkelen i nybygget rommer kulturlokaler og kantine  som  husets beboere, pårørende, foreninger og befolkningen i distriktet kan ta i bruk til ulike aktiviteter og sammenkomster. 

Politiske saker

Dokumenter

Nordli

Presseklipp

Det er også et kapell m/bårerom.  Hovedinngang og ekspedisjon for  senteret ligger også i nybygget. Nybygg med omsorgsboliger og eksisterende sykehjem er sammenknyttet på alle nivå.  Bygget er planlagt ferdig for innflytting  i siste halvdel av november i år.

Eksisterende sykehjem vil deretter blir totalrenovert og ombygget. Det nye Breidablikktunet vil få 26 sykehjemsplasser.  Rommene er store og gode.  Sykehjemmets rolle i den framtidige strukturen er å være et medisinsk behandlingssted for korttidsopphold og en medisinsk og sykepleiefaglig base og ressurs for pleie- og omsorgstjenesten.  I sokkeletasjen er det diverse servicefunksjoner og baselokaler for distriktet.

Ombyggingsarbeidet er planlagt ferdig i oktober 2004. Hjemmetjenesten som i dag er midlertidig lokalisert på Levanger bo- og aktivitetsenter vil da flytter inn og være samlokalisert med resten av virksomheten. Under rehabiliteringen av Breidablikktunet vil sykehjemsdriften bli flyttet til nybygget ved å ta i bruk omsorgsboligene i en etasje som midlertidige sykehjemsplasser.

Resultatenheten  består av ca. 178 årsverk og nærmere 330 ansatte. Av disse vil ca. 190 personer ha sitt daglige virke eller base på Breidablikktunet. Det nye omsorgssenteret gir nye muligheter i utformingen av framtidens pleie- og omsorgstjeneste for befolkningen i distriktet.

Vi gleder oss til nye Breidablikktunet er ferdig og kan tas i bruk.

Bjørn Golimo
Prosjektkoordinator i Distrikt Nord

---------------------------------------

Tomta ligger på Nesset-sida i Levanger, og har en unik beliggenhet med meget gode sol- og utsiktsforhold.

 

Eksisterende sykeheim er plassert på et platå med parkering og adkomst fra Staupslia.

Andre bygninger, i tillegg til sykeheimen, er omsorgsboliger fra 1992, gamle Breidablikk aldersheim, og to eneboliger (nr. 35 skal fjernes).

 

Revidert reguleringsplan ble godkjent av kommunestyret 28.11.01.

 

Nåværende Breidablikk sykeheim ble oppført i 1976.
---------------------------------------

Kommunestyret  vedtok 29.11.00 å bygge ut Breidablikktunet med nytt sykeheim:

KOM-066/00 Vedtak:
Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser.

Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheimsplasser og 39 omsorgsboliger bygd som bofellesskap med mulighet for heldøgns pleie- og omsorg.

Punkt 3: Breidablikktunet ombygges/ renoveres til å dekke punkt 1 og 2 i vedtaket.

Punkt 4: Sykehjemsplassene skal i hovedsak dekke medisinsk helsefaglige korttidsfunksjoner.

Punkt 5: Kompensasjonstilskuddet for omsorgsboligene skal benyttes til nye årsverk.

Punkt 6: Eventuelt omgjøring av andre sykeheimsplasser i kommunen, vurderes når en har vunnet erfaring med omleggingen i sentrumsområdet.

Punkt 7: Det foretas en utredning av plass til dagtilbudet i forbindelse med bygging av en ny sykeheim i sentrum. Det må tas sikte på å dekke behovet for hele Nesset-Frol distrikt.

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^