Gå til Levanger kommunes hovedside

Eiendomsskattetakst 2005 - Verker og bruk - 4 promille
<< eiendomsskatt

Gnr

Bnr

Fnr

Snr

B

Bygningens adresse

Navn

P.nr.

Sted

Takst

37

209

0

0

1

MØNSTERHAUGVEGEN  5

BILSKADESENTRET EIENDOM  AS

7620

SKOGN

       2.143.000

80

1

0

0

2

MASSEUTTAK

BUCHHOLDT SISSEL

7630

ÅSEN

          614.000

19

46

0

0

1

GRÅMYRA

COOP INN-TRØNDELAG BA

7651

VERDAL

       1.050.000

212

73

0

0

1

DUUN - SMIA

DUUN-SMIA AS

7630

ÅSEN

      15.822.000

274

8

0

0

1

LERKENDALVEGEN

EINAR OG TROND EIENDOM AS

7600

LEVANGER

       1.376.000

279

27

0

0

1

A/L FORFOREDLING

FORFOREDLING AL

7600

LEVANGER

       3.867.000

19

31

0

0

1

SAGTUN (GILSTAD SAGBRUK)

GILSTAD TRELAST AS

7600

LEVANGER

       7.402.000

1

61

0

0

1

ODINS VEG 16

HEGLE JOHAN HENRIK

7600

LEVANGER

       1.098.000

279

30

0

0

1

GARTNERHALLEN  HEIR

HEIR LAGER OG SKRELLERI BA

7600

LEVANGER

       3.276.000

44

2

0

0

2

HYNNE

HYNNE KOLBJØRN

7620

SKOGN

          519.000

315

112

0

0

1

SJØGATA 37

INNHERRED PRODUKTER

7600

LEVANGER

       6.224.000

275

679

0

0

1

GAMLE KONGEVEG 59

KIR57 AS

7650

VERDAL

       4.781.000

156

27

0

0

1

EKNE

KIRKEGATA 61 AS

7600

LEVANGER

          823.000

315

109

0

0

1

KIRKEGATA 73 (315/265)

KIRKEGATA 73 A/B LEVANGER AS

7600

LEVANGER

      17.647.000

315

30

0

0

1

KIRKEGATA 75 E

LEVA-FRO AS

7600

LEVANGER

       3.967.000

19

30

0

0

1

GARSETH  NESSET L P

LEVANGER ELEKTROSERVICE

7600

LEVANGER

       1.009.000

314

346

0

0

2

MOAFJÆRA  4 TOMTA

LEVANGER INVEST AS

2303

HAMAR

          774.000

315

294

0

0

1

HAVNEVEGEN  6 B

LEVANGER MASKIN AS

7600

LEVANGER

       4.455.000

315

32

0

0

1

KIRKEGATA 70 A B

LEVANGER SLAKTERIBYGG AS

7600

LEVANGER

       4.766.000

309

2

0

0

2

MASSEUTTAK

LILLEENGET HERMOD DANIEL

7600

LEVANGER

          263.000

315

1

98

0

1

MADSEN BIL AS (NYBYGGET)

MADSEN EIENDOM AS

7600

LEVANGER

       4.518.000

309

1

0

0

2

MASSEUTTAK

MATBERG HALVARD

7600

LEVANGER

          263.000

314

12

0

0

3

MOAN BILSENTER

MOAN BILSENTER AS

7600

LEVANGER

       1.720.000

262

50

0

0

1

TELEVERKSTOMTA  MULE

MULE NÆRINGSBYGG A/S

7650

VERDAL

       1.428.000

1200

1

0

0

1

HANSFOSS/LANGÅSFOSS

NORD-TRØNDELAG E-VERK

7725

STEINKJER

      23.557.000

1200

2

0

0

1

TRAFOSTASJONER

NORD-TRØNDELAG E-VERK

7725

STEINKJER

    139.070.000

1200

4

0

0

1

LAVSPENTNETTET

NORD-TRØNDELAG E-VERK

7725

STEINKJER

      72.480.000

34

3

0

0

1

FIBORGTANGEN

NORSKE SKOG AS

1324

LYSAKER

 1.644.100.000

19

50

0

0

1

NYENGET MEK VERKSTED GRÅMYRA

NYENGET MEKANISKE VERKSTED

7600

LEVANGER

       2.808.000

254

15

0

0

1

SAGHUS/KONTOR/FLISSILO/LAGER

RØSTAD SAG OG HØVLERI

7600

LEVANGER

          494.000

96

5

0

0

1

PETERSPLASSEN

SKEI ANTON

7620

SKOGN

          397.000

1100

999

0

0

1

 

STATNETT SF

302

OSLO

      63.950.000

315

80

0

0

2

SJØGATA  4

SUNDET EIENDOM AS

7600

LEVANGER

      10.705.000

1200

3

0

0

1

LEDNINGSNETT/SENTRALER

TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS

130

OSLO

      39.670.000

315

97

0

0

1

HALSANVEGEN 3-5-7-9

TOMMEN GRAM FOLIE AS

7600

LEVANGER

      11.505.000

274

9

0

0

1

TREKANTEN

TREKANTEN 2 AS

7038

TRONDHEIM

       2.948.000

207

37

0

0

1

BAKERITOMTEN

TRØNDERKYLLING AS

7629

YTTERØY

       3.676.000

362

6

0

0

1

JØRSTAD ØSTRE II

TRØNDERKYLLING AS

7629

YTTERØY

       2.784.000

97

1

0

0

2

VALAN

ULSTEIN JØRN PETTER

7620

SKOGN

          510.000

6

11

0

0

2

LANGNES  GARTNERI/DRIVHUS

WIKDAHL TORBJØRN

7600

LEVANGER

          269.000

227

56

0

0

1

OPPDRETTSANLEGG

ÅSEN SETTEFISK AS

7632

ÅSENFJORD

      19.094.000

<<

Gå til Levanger kommunes hovedside ^