Interkommunalt samarbeide - FLV
(forarbeider til Innherred samkommune)

siste nytt
| dokumenter | styringsgruppe

Frosta kommunes nettsider
Frosta
Levanger kommunes nettsider
Levanger
Verdal kommunes nettsider
Verdal

Prosjektansvarlig (PA): Ola Stene - Hovedprosjektleder (PL): John Ragnar Sæther

Si DIN mening om FLV

Frosta kommunestyre vedtok enstemmig 16.12.03 at Frosta kommune ikke skal delta i Innherred samkommune.

Klikk på ønsket elemet for nærmere informasjon
|
organisasjonskartet innsatt i word |

Samkommunestyret (Styringsgruppe) 23 medlemmer (5-9-9):
(som PDF med varamedlemmer | som word)
 

Medlemmer

Kommune Parti
Aspmodal Unni Frosta A
Brustad Anna Ceselie Frosta SP
Furunes Jon Inge Frosta SP
Myraune Lars Frosta H
Tingstad Dagfinn Frosta V, KrF
Arentz Rannveig Munkeby Levanger A,H,Kr,V
Heieraas Hans Levanger SP
Hynne Hilde Haugan Levanger SP
Meinhardt Birger Levanger FrP
Nesgård Gunnhild Øwrum Levanger A,H,Kr,V
Norberg Olav Levanger A,H,Kr,V
Ronglan Gudny Levanger A,H,Kr,V
Thraning Odd Levanger A,H,Kr,V
Trøite Jostein Levanger SP
Eriksson Robert Verdal FrP, H, KrF
Fredriksen Brit Verdal A,SP
Hallem Tomas Iver Verdal A,SP
Hildrum Kristin Johanne Verdal A,SP
Holm Trude Verdal A,SP
Iversen Bjørn Verdal A,SP
Johansson Lennart Verdal SV
Kristoffersen Gerd Janne Verdal A,SP
Norum Kåre Verdal FrP, H, KrF

Møter i nye Styringsgruppa ("samkommunnestyret")
 | meld forfall neste møte Klikk konvolutt for å melde forfall til neste møte

Referat Saksnr Merk Innkalling
29.01.04
 | word
1-3 Vedlegg:
Næringsfondets rapport for 2003, vedlagt prosjektoversikt og regnskapsoversikt pr. 30.11.03  | vedtekter
PDF | word
22.01.04

-

utsatt til 29.01.04  
08.12.03
| word
29-32 Vedlegg: sak 30a - 30b - 31 - 32
Evaluering ISK - NTF powerpoint
PDF  | word
 
06.11.03   Utsatt til uke 47/03  

Møter i den gamle styringsgruppa

08.10.03 21-28 kl. 09:00 - 11:00 på Verdal rådhus PDF  | word
18.09.03  15-20 kl 10:00 -12:00 kommunehuset, Frosta PDF  | word
16.06.03 10-14 Innspill fra ECON v/J. Nilsen  | word PDF  | word
21.05.03 7-10 Verdal Vekst AS, Vektergata, Verdal PDF  | word
04.04.03 1-6 Informasjon PDF | som word PDF  | word

10.02.03

  5-12 Levanger rådhus, rom 3008 PDF
03.01.03

1-4

          
11.12.02 31-33     word | PDF

31.10.02

27-30

   

word

05.09.02

22-25

   

word

26.06.02

19-21

    

  

28.05.02 

15-18

   

word

08.05.02

14

   

  

24.04.02

9-13

      

05.03.02

4-8

   

word

29.01.02

1-3

       

Deltakere i Styringsgruppen (SG) før Samkommunestyret overtok:
Fra
Frosta kommune: Boje Reitan, Hanne L. Rekkebo, Øyvind Vik.
Fra
Levanger kommune: Odd Thraning (leder), Hans Heierås, Gunnar Myhr
Fra Verdal kommune: Gerd Janne Kristoffersen, Bjørn Iversen, Thomas Hallem.
Fylkesordføreren i Nord-Trøndelag
(observatør).

Prosjektansvarlig
Ola Stene og prosjektleder John R. Sæther (sekr.)
Rådmennene har anledning til å møte.

Deltakere i Referansegruppen (RefG:
Representant for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Representant for fylkesordføreren i Nord-Trøndelag
Inge Ryan, stortingsrepresentant.
Arve Løberg, Trønder-Avisa

Bodil Vekseth, KS

Deltakere i Ressursgruppen (ReG):
Fra Frosta kommune: Sylvi Hopland, Elin Strømsholm
Fra
Verdal kommune: Rudolf Holmvik, Arvid Vada
Fra Levanger kommune: Ingvar Rolstad, Alf Birger Haugnes

Representant for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Tillitsvalgte representanter:
Torunn Nesse, Berit Lyngen, Bjørn Holmli
Prosjektleder
John R. Sæther (leder)
Prosjektansvarlig
Ola Stene (observatør)

Siste nytt - historikk

Annonser | søkerlister - tilsetttinger
Framdriftsplan - excel
Formannskapsmøter - felles
Forskrift for Innherred Samkommune PDF
Grunnavtale pr. 03.11.03 forslag PDF | word
Omstillingsprogram - møter, dokumenter
Presseklipp
Samkommunestyret

Hva er samkommune?   |   brosjyre side 2

Politisk behandling

Levangers vedtak, utsettelse av oppstart sak 090/03, 17.12.03 - saksframlegg
Frostas nei til Innherred Samkommune, sak 108/03, 16.12.03
Verdals vedtak, utsettelse av oppstart sak 126/03, 15.12.03 - saksframlegg
 
Samkommunevedtak: (saksframlegg)
Søknad om Samkommuneforsøk:
Kommunestyresaker (saksframlegg)

Dokumenter  | (maler, beskrivelser mm)
(se også felles formannskap)

Kommunene Frosta, Levanger og Verdal (FLV) har i dag interkommunalt samarbeid innenfor områder som: Innherred renovasjon, LEVA-FRO AS, Søndre Innherred revisjonsdistrikt, Næringsmiddeltilsynet, Stiklestad Nasjonale kultursenter AS,  PPT, Brann- og Feiervesen, Levanger og Verdal interkommunale havnevesen m.m.

Presseklipp:

Levanger-Avisa

Trønder-Avisa

Historisk::

   

<
Gå til Levanger kommunes hovedside
^