Trønderhallen - Idrettshall/svømmehall mm
sist oppdatert: 28.03.11
Saksbehandler:
Alf Birger Haugnes

Nord-Trøndelag Fylkeskommue
HiNT - hallsaken

WEB-kamera bygging av Trønderhallen

 

Nye nettsider Trønderhallen

 

Nye nettsider Trønderhallen>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Levanger kommune bygger idrettshall med svømmehall, Trønderhallen, på Røstad, Levanger - ferdigstillelse: 2011
Trønder-Avisa 06.09.10, video

 

Klikk for personkort
Sturla Lorås
daglig leder

Kalender for Trønderhallen flerbruksarena
Kalender for Trønderhallen flerbruksarena

Meld ønske om aktivitet: sturla.loras@levanger.kommune.no

_______________________

Styret for Trønderhallen KF:

Varamedlememmer i rekkefølge:

  1. Per Otto Røyseng - Levanger
  2. Sigrid Nordvoll - Levanger

------------------------------------

Stilling som Daglig leder - forlenget frist 1. juni 2010

------------------------------------

Kommunestyret 24.03.10 - Trønderhallen - Organisering av drift
------------------------------------

Kontrakt mellom Levanger kommune og 3T -  leie av treningsstudio PDF

-------------------------------------
Kontraktsunderskrivelse Trønderhallen - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto23.09.09, kl. 15 - Kontraktsunderskrivelse
Ordfører Robert Svarva og konsernleder Kåre Hynne Grande - Gruppen (Byggmester Grande AS)
størst foto

 

 

 

Undertegning av avtaledokument
Byggmester Grande AS og Levanger kommune v/ordfører vil etter formannskapets møte onsdag 23. sept. 2009 kl. 15.00 undertegne Avtaledokument for Totalentreprise vedr. bygging av Trønderhallen – Flerbruks- og svømmehall. Prosjektet har en totalramme på 197 mill. kr. I tillegg håper kommunen å få inn leietaker til et treningsstudio. Det er forutsatt at denne utbyggingen skal kunne gjennomføres innen en maksimal ramme på 37 mill. kr.
FOR-sak 84/09 Trønderhallen - status og låneopptak - vedtak

Intensjonsavtale Trønderhallen, mellom Levanger kommune og 3T (rev 22.09.09) PDF

 
Skisser/tegninger mm, utlagt 25.08.09

Klikk for PDF

Klikk for PDF Klikk for PDF Klikk for PDF

Aktivitetsrom PDF

Adkomstplass PDF

Centercourt PDF

Fasade sør PDF

Klikk for PDF Klikk for PDF Klikk for PDF Klikk for PDF

Opplæringsbasseng PDF

Skapgarderobe, studenter PDF

Styrketrening på galleri PDF

Svømmehallen fra 5-meteren PDF

Klikk for PDF Klikk for PDF Klikk for PDF Ledsagergarderober PDF
Svømmehall, publikum PDF
Svømmehall, publikum pl0 PDF

Svømmehallen fra kafeen PDF

Svømmehallen mot stupebrett PDF

Svømmehallen utvendig PDF

 

       

-------------------------

Bebyggelsesplan sak 75/09 - Plan- og utviklingskomiteen 19.08.09 - behandling

Kommunestyresak 37/09, 24.06.09 - Igangsetting, finansiering og omfang - behandling - video (vedtak)
Formannskapssak 60/09, 17.06.09 - Igangsetting, finansiering og omfang - behandling
- 1 Rapport av 22.01.09 - Drift og organisering av Arena Røstad PDF
- 2 Fordeling av årstimer PDF

-------------------------

Kart over Røstad, med Trønderhallens framtidige beliggenhet inntegnet - klikk for større kart
Utlagt: 05.06.09 - Klikk bilder for større dokumenter - obs! noen pdf-filer har flere sider, husk å bla etter at fila er åpnet
Montasje sett fra adkomst Røstad - klikk for større montasje i PDF
Montasje, sett fra adkomst til Røstad
Montasje sett fra Havna - klikk for større montasje i PDF Illustrasjonsplaner - OBS! flere sider - klikk for dokument i PDF 3D-montasje fra sørvest - klikk for større montasje i PDF Aksiometri - klikk for større tegning i PDF
Montasje sett fra Havna Illustrasjonsplaner - OBS! flere sider 3D-montasje fra sørvest Aksometri
Centercourt - klikk for større tegning i PDF Bassengrom sett fra stupetårn - klikk for større tegning i PDF Bassengrom - klikk for større tegning i PDF Treningssenter, interiør - klikk for større tegning i pdf
Centercourt Bassengrom sett fra stupetårn Bassengrom Treningssenter, interiør
Fasader sør og øst - klikk for større tegning i PDF Fasader nord og vest - klikk for større tegning i PDF Treningssenter - snitt og fasade - klikk for større tegning i PDF  
Fasade fra sør og øst Fasade fra nord og vest Treningssenter, snitt og fasade  
Plantegninger i PDF - OBS! 3 plan i samme fil, bla - Plan treningssenter - klikk for større tegning i PDF Snitt idrettshall - klikk for større tegning i PDF Snitt svømmehall - klikk for større tegning i PDF
Plantegninger, OBS! 3 sider Plantegning treningssenter Snitt idrettshall Snitt svømmehall

 

-------------------------------------------------

Formannskapet 13.05.09, orientering: Trønderhallen PDF – Alf Birger Haugnes

-------------------------------------------------   

Bebyggelsesplan for Trønderhallen, Røstad - plan- og utviklingskomiteen 01.04.09 - behandling

-------------------------------------------------
03.02.09 - Besøk av idrettspresident Tove Paule og generalsekretær Inge Andersen (NIF) - LA "Gleder mitt hjerte" og "Marit Breiviks plass?"
- presentasjon: Status og vegen mot realisering PDF - powerpoint - kommunalsjef Alf B. Haugnes

-------------------------------------------------
Kommunestyret 28.01.09 - PS 6/09 Trønderhallen – Overtakelse av byggherreansvar   saksutredning - vedtak - video
-------------------------------------------------

Rapport av 22.01.09 - Drift og organisering av Arena Røstad PDF - Fordeling av årstimer PDF

-------------------------------------------------
Levanger kommune som garantist for realisering av Trønderhallen - 20.04.2008
PDF - Alf B. Haugnes, Levanger kommune
-------------------------------------------------
Seier til Byggmester Grandet - Trønder-Avisa 13.10.07 - pressemelding fra Statsbygg
-------------------------------------------------
Trønderhallen - totalentreprise - 2007, forslag:
Byggmester Grande AS - Letnes Arkitektkontor AS PDF (5MB) Byggmester Grande AS - klikk for større illustrasjon
Fuglesang & Olesen AS PDF (5MB) Fuglsang & Olesen AS - klikk for større illustrasjon
Rinertsen - Selberg Arkitektkontor AS PDF (3MB) Rinertsen - Selberg Arkitektkontor AS - klikk for større illustrasjon
Stjerngruppen PDF (4MB) Stjerngruppen - klikk for større illustrasjon

-------------------------------------


Moanhallen, Moan


Annet


Gå til Levanger kommunes hovedside
^