Levanger Årets nettkommune - Åpenhetsprisen 2002
<< nytt fra kommunen | LA 06.05.02 | TA 06.05.02 | Kommunal Rapport 06.05.02 |
<<årets nettkommune 2000 | omtaler av LK på nett>>

Juryens begrunnelse:
Prisen deles ut til en kommune som har gjort spesielt stor innsats for å gjøre sitt nettsted til en lokaldemokratisk arena, der folks medvirkning og mulighet til å få innsyn i kommunale prosesser er sentralt. Kommunal Rapport vil med denne prisen framheve hvor viktig der er at kommunenes nettsteder også er lokalpolitiske arenaer, og ikke bare servicetorg der innbyggerne i framtiden får levert sin søknad om gamlehjemsplass eller bestilt sin begravelse.

Det var liten tvil om hvem som skulle motta åpenhetsprisen i år. Kommunen har som en av svært få fått til en levende debatt via nettet. Innbyggerne inviteres på en praktisk måte til å gi kommentarer til kommunens planer, du får full oversikt over dokumenter som skal til politisk behandling, og kommunen er en av ytterst få som også skanner inn alle vedlegg og brev og publiserer dette på internett. Alle innbyggere kan dermed følge med på alle saker som verserer i det kommunale systemet, såfremt disse ikke er unntatt offentlighet.

Vinneren av åpenhetsprisen ville vært en veldig sterk kandidat også til årets nettkommune. Om nettstedet hadde hatt bedre navigasjon og i sterkere grad hadde fulgt standarder for nettet, ville den nok stukket av med seieren.

Jury:
Bente Haukland Næss, leder av Forbrukerrådet
Ole P. Pedersen, nettredaktør Kommunal Rapport
Dag Wiese Schartum, leder av Nettnemnda og professor ved Universitetet i Oslo
Kristian Skauli, førstekonsulent avdeling for IT-strategi, Sosial- og helse- direktoratet
Siw Anita Vik, rådgiver i Statskonsult

Åpenhetsprisen 2002 - klikk for større

ekstra stor

Åpenhetsprisen 2002 - klikk for større

ekstra stor

Andre vinnere:
Årets nettkommune:
Kvam herad
Årets statlige nettsted:
Statens forurensningstilsyn

Gå til Levanger kommunes hovedside ^