Røykefri kommune fra 01.01.2004
<< nytt fra kommunen | helse>>
sist endret: 08.01.2010

  Røykeforbud for alle ansatte i arbeidstidenSi DIN mening

Siste nytt
Forbud mot snus/skrå?

25.09.08 NrK Midtnytt - Levanger kan bli en tobakksfri kommune
25.09.08 Levanger Avisa - Vil forby snus og skrå for kommuneansatte
25.09.08 Levanger Avisa - Mediestorm etter snusforslag

----------------------------------------------------
30.05.08
Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune
"Tema for markeringen i år er ”Røykfrie arbeidsplasser”, og dagen markeres ved en rekke av fylkets arbeidsplasser. Blant annet vil fylkesmannen dele ut en pris til Levanger kommune som har gjort mye for å bli en tobakkfri arbeidsplass."

Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto

Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto

større foto 1600
Torgeir Skevik, Fylkesmannen
i Nord-Trøndelag

© abr - 30.05.08

større foto 1600
Robert Svarva - Torgeir Skevik
© abr - 30.05.08
større foto 1600
Ingrid Hallan,
Sykehuset Levanger

© abr - 30.05.08
Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto

større foto 1600
© abr - 30.05.08

større foto 1600
© abr - 30.05.08
større foto 1600
Ingrid Hallan,
Sykehuset Levanger
Marit Dypdal Kverkild,
fylkeslege

© abr - 30.05.08
Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto Verdens tobakkfrie dag 30.05.08 - Pris til Levanger kommune - klikk for større foto, eller velg størrelse under foto  

større foto 1600
Marit Dypdal Kverkild, Ingrid Hallan, Torgeir Skevik, Robert Svarva, Øystein Sende, Berit Lyngen
© abr - 30.05.08

større foto 1600
Marit Dypdal Kverkild, Ingrid Hallan, Torgeir Skevik, Robert Svarva, Øystein Sende, Berit Lyngen
© abr - 30.05.08
 

Røykfri kommune fra 01.01.04 - VG-tegning - klikk for større tegning

ekstra stor tegning

10.09.04 - Fylkesmannens stadfesting av Administrasjonsutvalgets vedtak 29.04.04, sak 003/04  side 2, 3, 4, 5

Hovedutskrift Administrasjonsutvalget 10.06.04 PDF (2. gangs behandling)
Sakliste Administrasjonsutvalget 10.06.04 PDF

12.05.04: Fremskrittspartiet leverte krav om legalitetskontroll av Administrasjons-utvalgets vedtak 29.04.04 PDF

Hovedutskrift Administrasjonsutvalget 29.04.04 PDF
Sakliste Administrasjonsutvalget 29.04.04 PDF

Fylkesmannen opphevet 13.04.04 vedtak 004/04 i administrasjonsutvalget PDF | word

Hovedutskrift fra administrasjonsutvalgets møte 22.01.04 (PDF), 2. gangs behandling.

Vedtaket i administrasjonsutvalget sak 004/04, 03.12.03 ble av Fremskrittspartiet i kommunestyremøte den 17.12.03 krevd oversendt Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for legalitetskontroll.

I henhold til gjeldende regelverk ble derfor saken fremmet på nytt 22.01.04 for administrasjonsutvalget.

Røykfritt arbeidsmiljø fra 1. januar 2004
Som arbeidsgiver ønsker Levanger Kommune å fokusere på alle tiltak som kan ha positiv innvirkning på helsesituasjonen til våre ansatte. Det er kjent at av alle som røyker, så vil ca halvparten få helseskade eller for tidlig død på grunn av røyking.

Rådmannen oppnevnte høsten 2003 følgende gruppe:
Ass. rådmann Ingvar Rolstad - prosjektansvarlig
Rådgiver Finn Christiansen – prosjektleder/gruppens sekretær
Arbeidsgruppe :
Bjørn Golimo – oppnevnt av Forum For Tillitsvalgte (F.F.T.) 06.10.2003
Arnstein Wekre – oppnevnt av Forum For Tillitsvalgte (F.F.T.) 06.10.2003
Elin Aune – oppnevnt av Rådmannens Ledergruppe (R.L.G.) 13.10.2003
Lillian Breivik – oppnevnt av Rådmannens Ledergruppe (R.L.G.) 13.10.2003

som hadde som mandat å utrede røykfri kommune (bedriften Levanger Kommune).

Den 03.12.03 fattet Administrasjonsutvalget i Levanger kommune følgende vedtak:

Levanger kommune som arbeidsplass gjøres røykfri f.o.m. den 01.01.2004.

Dette medfører at den enkelte ansatte er pålagt å være røykfri i arbeidstiden og i kommunale bygg fra og med 1. januar 2004!

Dette vil bli nedfelt i nytt personalreglement som er under utarbeidelse. Ordninger gjelder ikke der ansatte kan dokumentere ikke betalt spisepause. Ansatte må i slike tilfeller røyke utenfor områder som skal være røykfrie.

Alle ansatte som trenger hjelp til å være røykfri mens de er på jobb skal få dette av arbeidsgiver.

Levanger kommune tilbyr i 2003 flere støttetiltak til medarbeidere som ønsker/trenger hjelp til å holde seg røykfrie i arbeidstiden.

Disse er:

  • gratis røykestoppkurs

  • gratis nikotinplaster og nikotintyggegummi i 6 måneder |  skjema  word

  • gratis frukt/grønnsaker i 6 måneder

Alle leder er informert om vedtaket og har et overordna ansvar å følge opp vedtaket og bistå den enkelte på en best mulig måte.

Tiltak på overordnet nivå er:

  • det vil bli sendt ut skriv om at Levanger kommune er en røykfri kommune til alle ledere og ansatte

  • skilting på uteområdet som klart og tydelig viser at kommunen er røykfri

Vi håper at du både med humor og alvor tar denne utfordringen seriøst, og gjerne kommer med gode slagord for røykefrihet ved din arbeidsplass.

Tenk så hyggelig det er å kanskje være den første kommunen i landet som blir satt på helsekartet som den første røykfri kommunen i Norge.

Prosjektansvarlig: Ingvar Rolstad
Prosjektleder: Finn Christiansen
Regelverk mm:
Lenker:
"Reklame" mot røyking:
Presseklipp: ^

<< nytt fra kommunen | helse>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^