Valgstyret 30.05.01 - Stortings- og sametingsvalget 2001 
<< valg 2001
<
| >

SAKLISTE:

008/01

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2001.  KJENNELSESMØTE - MANNTALLET

saksutredning

vedtak

009/01

STORTINGS-OG SAMETINGSVALGET 2001 - INSTITUSJONSVALG

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13
Følgende medlemmer var tilstede:

REPRESENTANT Møtte Merknad
Odd Thraning DNA Leder x   
Hans Heieraas SP Nestleder x   
Gunnar L. Myhr H Medlem x   
Gudny Ronglan KRF Medlem x  
Svein Erik Musum FRP Medlem x  
Gerd Haugberg H Medlem x  
Jarle Haugan V Medlem x  
Wenche Sundal DNA Medlem x  
Nils Åge Aune DNA Medlem x  
Trude Nøst SP Medlem x  
Steinar Svendgård SP Medlem x  
Sigurd Ingvaldsen SV Medlem - forfall
Gerd Marit Svendsen SV Medlem x  
Trond Martin Sæterhaug SV Varamedlem 3 x  

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og valgstyrets sekretær Rita-Mari Keiserås.

 

 

008/01: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2001.  KJENNELSESMØTE - MANNTALLET 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Manntallet for Levanger kommune 2001 godkjennes.

Når det gjelder videre ajourhold så som strykninger i manntallet (døde) og flyttinger internt i kommunen, utføres dette maskinelt av dataleverandør IBM i samarbeid med folkeregisteret helt fram til valgdagen.

30.05.2001 VALGSTYRET

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

VALG-008/01 Vedtak:

Manntallet for Levanger kommune 2001 godkjennes.  

Når det gjelder videre ajourhold så som strykninger i manntallet (døde) og flyttinger internt i kommunen, utføres dette maskinelt av dataleverandør IBM i samarbeid med folkeregisteret helt fram til valgdagen.


009/01: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2001 - INSTITUSJONSVALG

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Valgstyret vil foreslå at statens postselskap skal motta forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

·        Åsen helsetun,

·        Skogn helsetun,

·        Bjørnang rekonvalesenthjem,

·        Lev. Bo- og aktivitetssenter,

·        Breidablikktunet,

·        St. Eystein dagsenter,

·        Ytterøy helsetun,

·        Innherred sykehus,

·        Levanger Videregående skole,

·        HINT, avd. for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning.

·        Skogn folkehøgskole,

30.05.2001 VALGSTYRET

Forslag i møte:

Repr. Haugberg fremmet følgende forslag:

Valgstyret vil foreslå at statens postselskap skal motta forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:  

·        Åsen helsetun,

·        Skogn helsetun,

·        Bjørnang rekonvalesenthjem,

·        Lev. Bo- og aktivitetssenter,

·        Breidablikktunet,

·        St. Eystein dagsenter,

·        Ytterøy helsetun,

·        Innherred sykehus,

Repr. Nils Åge Aune fremmet følgende forslag:

Valgstyret vil foreslå at statens postselskap skal motta forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:  

·        Åsen helsetun,

·        Skogn helsetun,

·        Bjørnang rekonvalesenthjem,

·        Lev. Bo- og aktivitetssenter,

·        Breidablikktunet,

·        St. Eystein dagsenter,

·        Ytterøy helsetun,

·        Innherred sykehus,

I tillegg vurderes

·        Levanger Videregående skole,

·        HINT, avd. for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning.

·        Skogn folkehøgskole,

·        Staup v.g. skole

Avstemning:

Rådmannens forslag punktene til og med Innherred Sykehus enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over om utdanningsinstitusjoner skulle tas med i henstillingen til posten. Dette ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.

Aunes forslag ble deretter vedtatt med 11 mot 2 stemmer.  

VALG-009/01 VEDTAK:

Valgstyret vil foreslå at statens postselskap skal motta forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

·        Åsen helsetun,

·        Skogn helsetun,

·        Bjørnang rekonvalesenthjem,

·        Lev. Bo- og aktivitetssenter,

·        Breidablikktunet,

·        St. Eystein dagsenter,

·        Ytterøy helsetun,

·        Innherred sykehus,

I tillegg vurderes

·        Levanger Videregående skole,

·        HINT, avd. for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning.

·        Skogn folkehøgskole,

·        Staup v.g. skole

< | > 
Gå til Levanger kommunes hovedside ^