Stortings- og sametingsvalget 2001
<< nytt fra kommunen | valg 2003 | valg 2005 | Valg 2007 | Valg 2009 | Valg 2011
Valgstyrets leder: Odd-Eiliv Thraning | sekretær: Rita Keiserås

Sum forhåndsstemmer 2001: 1.925
Sum forhåndsstemmer 1997: 1.587
Stemmeberettige Levanger 2001: 12.816
Stemmeberettige Levanger 1997: 12.814
Valgdeltakelse Levanger 2001: 75,7%
Valgdeltakelse Levanger 1997: 78,0%
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Stemmesteder 2001
Stemmelokalenes åpningstid:
kl. 10.00 – 21.00 mandag 10. september 2001.
Ytterøy stenges lokalene kl. 19.30.
Stortings- og sametingsvalget 2001Hvem kan stemme ?
Endring på stemmeseddel

Stemmestyrer

Valgstyret
:
| 04.04.01 | 30.05.01 | 15.08.01 |
| 05.09.01 | 12.09.01 |

Forhåndsstemming
Fra 16. juli til og med 7. september kan du forhåndsstemme. Du kan bare forhåndsstemme én gang. Hvis du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på valgdagen.  

Hvor kan du forhåndsstemme? På postkontor og hos landpostbud i hele landet.

I kommuner uten ordinært postkontor er det anledning til å forhåndsstemme i kommunale lokaler.

Det er også forhåndsstemmegivning på sykehus, sykehjem, fengsler o.l. institusjoner like før valgdagen. Se sak 09/01 i valgstyret 

Syke eller uføre kan innen 04.09.01 søke Posten om å få stemme hjemme. Det er ikke anledning til å forhåndsstemme i butikker som tilbyr posttjenester (Post i Butikk). Skal du forhåndsstemme både til stortingsvalget og sametingsvalget, må du gjøre det samtidig. 

Valgresultat, endelig:
Levanger
| Nord-Trøndelag | Hele landet
Representanter fra Nord-Trøndelag

Lister som stilte i Nord-Trøndelag :
liste Arbeiderpartiet - DNA - lokalt
liste Det Politiske Parti - DPP
liste Fedrelandspartiet - FLP
liste Fremskrittspartiet - FRP - lokalt
liste Høyre - H - lokalt
liste Kristelig folkeparti - KRF - lokalt
liste Kristent Samlingsparti - KSP
liste Kystpartiet - KYST
liste Miljøpartiet De grønne - MDG
liste Norges Kommunistiske Parti - NKP
liste Norsk Folkeparti - NF
liste Rød Valgallianse - RV
liste Senterpartiet - SP - lokalt
liste Sosialdemokratene - SD
liste Sosialistisk venstreparti - SV - lokalt
liste Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti - TVKD
liste Venstre - V - lokalt

På nett:
SSB - valgstatistikk
Stortingets valgside
| Søk i saker

Stortings- og sametingsvalget 2001 (KRD)
Stortingsvalget.no

Valgaktuelt

Valgloven

Valgordning
- Den Norske (mm)

Presseklipp:
Adresseavisens valgside

Dagbladets valgside

TA-02.04.01 Sju "nykommere" ved valget

Stortingsvalget 1997:
Aftenposten
|
NRK/SOL

Ta med deg valgkortet og legitimasjon når du skal forhåndsstemme! Har du ikke fått valgkortet i posten, eller du har mistet det, kan du få nytt av postfunksjonæren der du forhåndsstemmer. 

Samer som ikke er norske statsborgere, får ikke tilsendt valgkort, men må henvende seg til Posten for å få dette.

Du står i manntallet i den kommunen du var registrert bosatt pr. 31.03.01.

På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført.

Stemmesteder: ^
Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 21.00 mandag 10. september 2001. På Ytterøy stenges lokalene kl. 19.30.

Her kan du stemme – Stortingsvalget:

STEMMESTED

ÅPNINGSTID

1.

Nesheim krets

Nesset Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

2.

Lysaker krets

Reehaug Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

3.

Tuv krets

Ronglan Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

4.

Finne krets

Finne skole

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

5.

Markabygda krets

Halltun Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

6.

Ekne krets

Ekne Grendehus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

7.

Reithaug krets

Åsen Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

8.

Solhaug krets

Solhaug skole

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

9.

Mule krets

Nordtun Grendehus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

10.

Hegle krets

Hegle Skole

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

11.

Okkenhaug krets

Breidablikk Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

12.

Halsan krets

Halsan Grendehus, Bjørkheim

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

13.

Levanger krets

Festiviteten

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

14.

Ytterøy krets

Ytterøy Samfunnshus

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 19.30

Sametingsvalget

Stemmerett ved sametingsvalget har samer som er norske statsborgere og er født i 1983 eller tidligere.

Samer som ikke er norske statsborgere, har stemmerett ved sametingsvalget dersom de oppfyller vilkårene for å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg og dessuten oppfyller vilkårene som gjelder for norske samer.

Her kan du stemme – Sametingsvalget:

STEMMESTED

ÅPNINGSTID

Alle kretser

Festiviteten

Mandag fra kl. 10.00 – til kl. 21.00

Stemmestyrer: ^

Ekne krets: Finne krets: Halsan krets: Hegle krets: Levanger krets: Lysaker krets: Markabygda krets: Mule krets: Nesheim krets: Okkenhaug krets: Reithaug krets: Solhaug krets: Tuv krets: Ytterøy krets:

Har du stemmerett ved valget?  ^
For å kunne stemme ved stortingsvalget må du være norsk statsborger. Du må være 18 år, eller fylle 18 år senest 31.12.01, dvs. være født i 1983 eller tidligere. For å kunne avgi stemme må du også stå innført i
manntallet.

Dersom du er bosatt i utlandet, har du stemmerett dersom du noen gang har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge. 

Er du norsk tjenestemann ansatt i diplomatiet og konsulatvesenet eller medlem i en slik husstand, har du rett til å stemme selv om du aldri har vært folkeregisterført som bosatt i Norge. Du behøver ikke søke om innføring i manntallet. ^

Endring på stemmeseddelen:  ^
Ved stortingsvalget kan du endre på stemmeseddelen på to måter:

  1. ved å stryke kandidatnavn, og
  2. ved å endre rekkefølgen på kandidatene

På stemmesedlene trykkes det en veiledning om hvordan du foretar rettinger. I denne står det:

”Vil du endre på stemmeseddelen, kan du:

1. Stryke kandidater

Det gjør du ved å sette strek over navnet til kandidaten. Du kan stryke så mange kandidater du vil.

2. Endre rekkefølgen på kandidater

Det gjør du ved å sette (nytt) nummer i ruten ved siden av navnet til kandidaten.

Du må endre stemmeseddelen som forklart over. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret.”

Det er ikke tillatt å gi en kandidat en tilleggsstemme, det vi si å kumulere. Det er heller ikke tillatt å føre opp navn som ikke står på stemmeseddelen, såkalt ”slengere”.

For at rekkefølgen på kandidatene på valglisten skal bli endret, må rettelse ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne som har gitt valglisten sin stemme.

Dersom du forhåndsstemmer på Posten i et annet fylke enn der du er ført inn i manntallet, vil du få utlevert et hefte med stemmesedler uten kandidatnavn. Disse stemmesedlene vil kun ha påført partinavn. Du kan bruke det blanke arket bakerst i heftet dersom du vil stemme på en annen liste. ^

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside