Stortings- og sametingsvalget 2005 - 12. september 2005
<<Valg 2005 | Valg 2001 | Valg 2003 | - som PDF for utskrift
sist oppdatert: 14.09.2005 13:14:26

- sentralt Nord-Trøndelag - Levanger - Verdal

Valgresultat Levanger - endelige tall - som PDF for utskrift
forhåndsstemmer + 12 av 12 kretser + fremmede

Gå til valgsider på nett

Nesheim | Lysaker | Tuv | Markabygda | Ekne | Åsen | Mule | Hegle | Okkenhaug | Halsan | Levanger | Ytterøy | Fremmede

  Valg
2005
%-vis
fordeling
2001 %-vis
fordeling
Endring
fra 2001
Kommunevalg
2003 - %
DNA             4.157           40,32   3.021     31,15 1.136 29,7
SV             1.204           11,68   1.349     13,91 -145 17,5
RV                   64              0,62       50       0,52 14 0,8
SP             1.475           14,31   1.380     14,23 95 18,2
KRF                 727              7,05   1.186     12,23 -459 8,0
V                 393              3,81      277       2,86 116 5,0
H                 751              7,28   1.041     10,74 -290 10,3
FRP             1.463           14,19   1.182     12,19 281 10,4
MDG                     5              0,05         8       0,08 -3  
KSP                   22              0,21       32       0,33 -10  
KYST                   38              0,37       87       0,90 -49  
DEM                   10              0,10       -           -   10  
Sum           10.309     9.697      
           
Stemmeberettige: Frammøte-%      
2001, total:         12.816 75,66      
2005, total:         13.298   77,52  
Uoppgitt:                   82   18,29  
Nesheim:              2.296   77,31  
Lysaker:              2.218   76,60  
Tuv:                 389   78,41  
Markabygda:                 283   73,50  
Ekne:                 494   77,53  
Åsen:              1.211   73,99  
Mule:                 753   76,23  
Hegle:              2.214   81,12  
Okkenhaug:                 350   81,71  
Halsan:              1.094   75,78  
Levanger:              1.558   72,08  
Ytterøy:                 356   80,34  
-------------------------------

Forhåndsstemmer - endelig

Liste Valg
2005
%-vis
fordeling
Forhåndsstemmer
DNA              710 37,31 endelig    
SV              299 15,71      
RV                24 1,26      
SP              176 9,25      
KRF              185 9,72      
V                65 3,42      
H              193 10,14      
FRP              239 12,56      
MDG                   2 0,11      
KSP                   4 0,21      
KYST                   2 0,11      
DEM                   4 0,21      
Sum           1.903        

 

-------------------------------
Levanger krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Levanger
DNA              353 43,96    
SV              116 14,45    
RV                   7 0,87    
SP                30 3,74    
KRF                37 4,61    
V                34 4,23    
H                80 9,96    
FRP              140 17,43    
MDG                   1 0,12    
KSP                   2 0,25    
KYST                   3 0,37    
DEM                 -   0,00    
Sum              803      
Forhånd              320      
Stemmeberettige:        1.558    
Frammøte-%:            72,08 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Halsan krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Halsan
DNA              305 45,59    
SV                95 14,20    
RV                   2 0,30    
SP                64 9,57    
KRF                52 7,77    
V                13 1,94    
H                46 6,88    
FRP                89 13,30    
MDG                 -   0,00    
KSP                 -   0,00    
KYST                   1 0,15    
DEM                   2 0,30    
Sum              669      
Forhånd              160      
Stemmeberettige:        1.094    
Frammøte-%:            75,78 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Åsen krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Åsen  
DNA              291 36,01    
SV                53 6,56    
RV                   3 0,37    
SP              192 23,76    
KRF                42 5,20    
V                32 3,96    
H                34 4,21    
FRP              144 17,82    
MDG                   1 0,12    
KSP                   4 0,50    
KYST                10 1,24    
DEM                   2 0,25    
Sum              808      
Forhånd                88      
Stemmeberettige:        1.211    
Frammøte-%:            73,99 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Okkenhaug krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Okkenhaug
DNA                63 25,51    
SV                15 6,07    
RV                   3 1,21    
SP              107 43,32    
KRF                15 6,07    
V                   6 2,43    
H                   5 2,02    
FRP                30 12,15    
MDG                 -   0,00    
KSP                   1 0,40    
KYST                   2 0,81    
DEM                 -   0,00    
Sum              247      
Forhånd                39      
Stemmeberettige:           350    
Frammøte-%:            81,71 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Ekne krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Ekne  
DNA                91 27,66    
SV                36 10,94    
RV                 -   0,00    
SP                90 27,36    
KRF                31 9,42    
V                   9 2,74    
H                10 3,04    
FRP                59 17,93    
MDG                 -   0,00    
KSP                   1 0,30    
KYST                   2 0,61    
DEM                 -   0,00    
Sum              329      
Forhånd                54      
Stemmeberettige:           494    
Frammøte-%:            77,53 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Ytterøy krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Ytterøy
DNA                71 28,74    
SV                   9 3,64    
RV                 -   0,00    
SP              111 44,94    
KRF                19 7,69    
V                   5 2,02    
H                   8 3,24    
FRP                23 9,31    
MDG                 -   0,00    
KSP                   1 0,40    
KYST                 -   0,00    
DEM                 -   0,00    
Sum              247      
Forhånd                39      
Stemmeberettige:           356    
Frammøte-%:            80,34 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Nesheim krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Nesheim
DNA              609 44,03    
SV              182 13,16    
RV                   9 0,65    
SP              103 7,45    
KRF                74 5,35    
V                82 5,93    
H              127 9,18    
FRP              185 13,38    
MDG                 -   0,00    
KSP                   3 0,22    
KYST                   9 0,65    
DEM                 -   0,00    
Sum           1.383      
Forhånd              392      
Stemmeberettige:        2.296    
Frammøte-%:            77,31 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Mule krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Mule  
DNA              211 41,54    
SV                59 11,61    
RV                   2 0,39    
SP                96 18,90    
KRF                29 5,71    
V                17 3,35    
H                24 4,72    
FRP                68 13,39    
MDG                 -   0,00    
KSP                   1 0,20    
KYST                   1 0,20    
DEM                 -   0,00    
Sum              508      
Forhånd                66      
Stemmeberettige:           753    
Frammøte-%:            76,23 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Hegle krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Hegle  
DNA              634 45,09    
SV              172 12,23    
RV                   6 0,43    
SP              145 10,31    
KRF                88 6,26    
V                68 4,84    
H              109 7,75    
FRP              177 12,59    
MDG                   1 0,07    
KSP                   1 0,07    
KYST                   4 0,28    
DEM                   1 0,07    
Sum           1.406      
Forhånd              390      
Stemmeberettige:        2.214    
Frammøte-%:            81,12 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Tuv krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Tuv  
DNA                71 26,20    
SV                19 7,01    
RV                 -   0,00    
SP                91 33,58    
KRF                34 12,55    
V                16 5,90    
H                16 5,90    
FRP                24 8,86    
MDG                 -   0,00    
KSP                 -   0,00    
KYST                 -   0,00    
DEM                 -   0,00    
Sum              271      
Forhånd                34      
Stemmeberettige:           389    
Frammøte-%:            78,41 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Markabygda krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Markabygda
DNA                69 37,30    
SV                16 8,65    
RV                   1 0,54    
SP                59 31,89    
KRF                   9 4,86    
V                   6 3,24    
H                   2 1,08    
FRP                21 11,35    
MDG                 -   0,00    
KSP                 -   0,00    
KYST                   1 0,54    
DEM                   1 0,54    
Sum              185      
Forhånd                23      
Stemmeberettige:           283    
Frammøte-%:            73,50 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Lysaker krets, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Lysaker
DNA              632 44,98    
SV              111 7,90    
RV                   5 0,36    
SP              196 13,95    
KRF              105 7,47    
V                35 2,49    
H                90 6,41    
FRP              226 16,09    
MDG                 -   0,00    
KSP                   3 0,21    
KYST                   2 0,14    
DEM                 -   0,00    
Sum           1.405      
Forhånd              294      
Stemmeberettige:        2.218    
Frammøte-%:            76,60 Inkl. forhåndsstemmer
-------------------------------
Fremmede stemmer, endelige tall
Liste Valgting
2005
%-vis
fordeling
Fremmede
DNA                47 32,41    
SV                22 15,17    
RV                   2 1,38    
SP                15 10,34    
KRF                   7 4,83    
V                   5 3,45    
H                   7 4,83    
FRP                38 26,21    
MDG                 -   0,00    
KSP                   1 0,69    
KYST                   1 0,69    
DEM                 -   0,00    
Sum              145      
 
 

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside