Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 - 10. september
<< nytt fra kommunen | Valg 2001 | Valg 2003 | Valg 2005 | Valg 2009 | Valg 2011
1945-1995

sist oppdatert: 01.03.2011

Gå til valgsider på nett
Rundskriv H-10/07 - Valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m

Resultater

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin,
og dermed påvirke hvordan samfunnet skal utvikles!

Beregn mandatfordeling (Excel)
Dagens kommunestyre og valget PDF
  Klikk for å gå til ønsket partiside på nett
 
 Forhåndsstemmer

- institusjonsvalg

 Godkjente valglister
 Legitimasjon
 Manntall - manntallsopplysninger
 Stemmestyrene
 Stemmerett
 Stemmesteder - stemmeseddel
 Valgkort

Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 avholdes
mandag 10. september 2007

Formannskapets medlemmer utgjør Valgstyret for 2007
Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Sekretariat:
Rita-Mari Keiserås
Møter (PDF):
Kommunevalget 2003
Hele landet 1945-1995
For valgmedarbeidere:
Valgsystem (innlogging EDB Valg)
Håndbok for stemmestyrene PDF | word

Presentasjon for stemmestyrene PDF
Rutine for prøving av forhåndsstemmegivninger og godkjenning av stemmesedlene PDF

Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 10. september 2007.
På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

Klikk for å gå til toppen
Valgkort
Alle som står i manntallet pr. 30.06.07 vil få tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. På valgkortet framgår det hvor du skal stemme på valgdagen. Husk legitimasjon m/bilde!!

Klikk for å gå til toppen
Stemmerett:
Disse har stemmerett:
Norske statsborgere som

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som

 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som

 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

 

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de

 • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

 • er statsborgere i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Klikk for å gå til toppen
Manntallet legges ut på følgende steder fra uke 29 (16.7.-23.7)
(etter valglovens § 2-6 skal manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn)::

Nesheim krets:

Levanger Rådhus

Lysaker krets:

Bunnpris, Skogn

Tuv krets:

Bunnpris, Skogn

Markabygda krets:

Markabygda Montessoriskole

Ekne krets:

Coop Inn-Trøndelag, Ekne

Åsen krets:

Coop Prix, Åsen

Mule krets:

Levanger Rådhus

Hegle krets:

Levanger Rådhus

Okkenhaug krets:

Levanger Rådhus

Halsan krets:

Levanger Rådhus

Levanger krets:

Levanger Rådhus

Ytterøy krets:

Coop Inn-Trøndelag, Ytterøy

Dessuten blir det samlede manntall lagt ut i Levanger Rådhus, 1. etasje.

Du kan selv sjekke dine egne manntallsopplysninger.

Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet. Du er stemmeberettiget i den kommunen der du er manntallsført.

Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. jfr. valglovens §2-7.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger,
eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Klikk for å gå til toppen
Forhåndsstemmer:
Forhåndsstemmegivningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter
2. juli 2007 (1. juli er en søndag)
Forhåndsstemmegivningen foregår innenriks fra 10. august til 7.  september 2007.
Forhåndsstemmer avgis i Servicekontoret i Levanger rådhus
fra fredag 10. august 2007, mandag - fredag fra kl. 09.00 – 15.30.  I tillegg vil det være åpent lørdag
1. september fra kl. 09.00-14.00, og torsdag 6. september fra kl. 09.00-18.00.

I tillegg vil det bli forhåndsstemming på institusjoner etter nærmere plan. Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat – søknadsfrist tirsdag 4. september 2007.

Institusjonsvalg:
Valgstyret har vedtatt at det i Levanger Kommune skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner, jfr. valglovens §8-3:

Institusjon

Dato

Klokkeslett

Distrikt Sør, Åsen helsetun

23.08.07

10.00-12.00

Distrikt Sør, Skogn helsetun

24.08.07

10.00-12.00

Bjørnang Rehabiliteringssenter

24.08.07

13.00-15.00

Distrikt Nesset/Frol, Breidablikktunet

27.08.07

10.00-12.00

Distrikt Sentrum/Ytterøy,  Levanger Bo- og aktivitetssenter

27.08.07

13.00-15.00

Distrikt Sentrum/Ytterøy, Ytterøy helsetun

28.08.07

11.00-12.00

Skogn folkehøgskole

29.08.07

09.00-12.00

HiNT

31.08.07

09.00-13.00

Sykehuset Levanger

03.09.07

09.00-13.00

Sykehuset Levanger

04.09.07

09.00-13.00

Levanger Videregående skole

05.09.07

09.00-13.00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.

Klikk for å gå til toppen
Stemmesteder
:

 Valgting i Levanger kommune blir å avholde slik:

Nesheim krets:

Nesset Samfunnshus

Lysaker krets:

Reehaug Samfunnshus

Tuv krets:

Ronglan Samfunnshus

Markabygda krets:

Halltun Samfunnshus

Ekne krets:

Ekne Grendehus

Åsen krets:

Åsen Samfunnshus

Mule krets:

Nordtun Grendehus

Hegle krets:  

Frol oppvekstsenter

Okkenhaug krets:

Breidablikk forsamlingshus

Halsan krets:

Bjørkheim Grendehus

Levanger krets:

Levanger Rådhus

Ytterøy krets:

Ytterøy Samfunnshus

Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 10. september 2007.
På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

Klikk for å gå til toppen
Stemmestyrene: - Håndbok for stemmestyrene PDF | Presentasjon for stemmestyrer PDF

Åsen krets:

Hegle krets:

Guri Skjesol, leder

Anniken K Haraldsen, leder

Petter Walseth, nestleder

Gunnhild Nesgård, nestleder

Alf Magnar Reberg

Ivar Haarstad

Brit Elin Ringstad

Christina Madsen

Sigmund A. Stenvik

Inge Johansen

Vebjørn Haugom

Torbjørn Sirum

Knut Birger Grandgård

Erling Sandnesmo

Karl M. Buchholdt

Helge Bakken

 

Morten Von Heimburg

Tuv krets:

Olaug Husby

Gudny Ronglan, leder

 

Leif K. Lorentsen, nestleder

Levanger krets:

Arve Brenne

Steinar Mikalsen, leder

Marta Helene Dahlen

Vigdis Skårdal, nestleder

Sølvi Helene Sæther

Elin Aune

Nils Arve Vestrum

Arman Rad Sadat

 

Edvard Øfsti

Ekne krets:

Wenche Sundal

Birger Meinhardt, leder

Anne Grete Hojem

Ivar Stjern, nestleder

Øyvind Haugberg

Knut Jostein Brenne

Heidi Flaten

Reidar Dullum

Kjell Bullen

Marit Svarva Henriksen

 

Olav Grenne

Lysaker krets:

 

Jostein Trøite, leder

Nesheim krets:

Gerd Haugberg, nestleder

Sigvard Gilstad, leder

Andreas J. Hjelmstad

Jann Karlsen, nestleder

Ellen Løvli

Tove Løvås

Robert Svarva

Gerd Talsnes Heggdal

Arne Solem

Helge Dieset

Eli Skogrand Storsve

Inger Marie Haugan

Hege Anita Sundal

Jan Rønning

Jann T. Langåssve

Anne Grete Krogstad

Bodil Rønning

Terje Lund  
Einar Vandvik

Mule krets:

 

Eli Grevskott, leder

Markabygda krets:

Martin Stavrum, nestleder

Ragnhild Skjerve, leder

Jostein Kålen

Britt Mølnås, nestleder

Asbjørn Folkvord

Peder Andresen

Ismail Ahtedail Sahar

Torbjørn Moås

Irene Haugskott

Ingvill Berg Fordal

Oddvar Kvamme

Steinar Svendgård

 
 

Okkenhaug krets:

Halsan krets:

Hilde Haugan Hynne, leder

Hans Heieraas, leder

Sigbjørn Matberg, nestleder

Gunnar M Løvås, nestleder

Randi Aasenhus

Hans Morten Løvrød

Sigrid Hojem

Bjarne Berre

Geir Tore Persøy

Grethe Moksnes

Heidi Fenne Munkeby

Per Jarle Eriksen

 

Sølvi Nicolaisen

Ytterøy krets:

Gretha Lund

Sigvar Sandstad, leder

 

Rigmor Grande, nestleder

 

Stein Ove Winnberg

 

Solfrid Nøst

 

Kjell Olav Vandsvik

 

Inga Daae Forberg

Klikk for å gå til toppen
Godkjente valglister  (alle godkjente valglister i Norge)

Kunngjøring av overskriftene på de godkjente valglistene (Valglovens § 6-7) til kommunestyrevalget 2007 i Levanger kommune.

Levanger Valgstyre har i møte 30.05.07, sak 06/07 godkjent følgende valglister til kommunestyrevalget 2007 i Levanger kommune (alle lister PDF):

Klage i medhold av valglovens § 6-8 med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må være framsatt innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Eventuell klage sendes til Valgstyret i Levanger v/leder, Postboks 130, 7601 Levanger 

Levanger, den 30. mai 2007
For Valgstyret i Levanger 

Odd E. Thraning
Valgstyrets leder

jfr. Valgstyrets sak 06.07:

Vedtak:

 • Arbeiderpartiets liste godkjennes med følgende endringer:
  Kandidat nr. 9 Petter Ingvald Walseth går ut.
  Etterfølgende kandidater rykker opp.
 • Høyres liste godkjennes som framlagt
 • Kristelig Folkepartis liste godkjennes som framlagt
 • Senterpartiets liste godkjennes som framlagt
 • Venstres liste godkjennes som framlagt
 • Sosialistisk Venstrepartis liste godkjennes som framlagt
 • Fremskrittspartiets liste godkjennes som framlagt
 • Demokratenes liste godkjennes som framlagt
 • Rød Valgallianses liste godkjennes som framlagt

Kandidatenes yrke/stilling tas ikke med på listene

Godkjente lister PDF  | som word

--------------------------

Brev av 07.02.07 til politiske partier:
Orientering om de krav som stilles i forbindelse med innlevering av
listeforslag for kommunestyrevalget 2007
  PDF

Opprinnelige listeforslag:

Klikk for å gå til toppen

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside