Stortings- og sametingsvalget 2009 - 14. september 2009
<<Valg 2009 | Valg 2001 | Valg 2003 | Valg 2005 | Valg 2007
sist oppdatert: 16.09.2009 10:02:35

Fra SSB: Norge - Nord-Trøndelag - Levanger - Verdal

Valgresultat Levanger - Valgbok PDF
forhåndsstemmer + 12 av 12 kretser

Stortings- og sametingsvalget 2009 - 14. september 2009
14. september 2009

Valgresultat -    Kretsvis valgting  - Grafisk vist forhold mellom ant. forhåndsstemmer og valgtingsstemmer pr. krets PDF

Antall stemmeberettigede: 13,714    Valgdeltakelse: 75.68%            
     Forhånd       Valgting       Sum Sum    
Partiliste Urett Rett Sum   Urett Rett Sum   Urett Rett  Stemm %
Det norske Arbeiderparti   1,170   88   1,258   3,066   299   3,365   4,236   387   4,623   44.80
Sosialistisk Venstreparti   256   23   279   461   49   510   717   72   789   07.64
Senterpartiet   227   22   249   977   110   1,087   1,204   132   1,336   12.94
Kristelig Folkeparti   203   20   223   430   51   481   633   71   704   06.82
Venstre   89   7   96   154   19   173   243   26   269   02.60
Høyre   241   21   262   590   58   648   831   79   910   08.82
Fremskrittspartiet   453   37   490   942   128   1,070   1,395   165   1,560   15.12
Demokratene   1   1   2   2   0   2   3   1   4   00.03
Kristent Samlingsparti   7   0   7   12   2   14   19   2   21   00.20
Kystpartiet   3   0   3   12   0   12   15   0   15   00.14
Miljøpartiet De Grønne   4   2   6   9   2   11   13   4   17   00.16
Rødt   22   5   27   40   2   42   62   7   69   00.66
                   
Totaler (for kommunen)..   2,676   226   2,902   6,695   720   7,415   9,371   946   10,317  

 

 

Valg
2009

%-vis
fordeling

Valg
2007

%-vis
fordeling

Valg
2005

%-vis
fordeling

Valg
2001

%-vis
fordeling

DNA

4.623

44,80 

3.149

38,2

 4.157

 40,32

 3.021

 31,15

SV

789

7,64 

832

10,1

 1.204

 11,68

 1.349

 13,91

RØDT

69

0,66 

49

0,6

 64

 0,62

 50

 0,52

SP

 1.336

12,94 

1.277

15,5

 1.475

 14,31

 1.380

 14,23

KRF

704

6,82 

549

6,7

 727

 7,05

 1.186

 12,23

V

 269

2,60 

702

8,5

 393

 3,81

 277

 2,86

H

 910

8,82 

696

8,4

 751

 7,28

 1.041

 10,74

FRP

1.560

15,12 

981

11,9

 1.463

 14,19

 1.182

 12,19

MDG

17

0,16 

 

 

 5

 0,05

 8

 0,08

KSP

21

0,20 

 

 

 22

 0,21

 32

 0,33

KYST

15

0,14 

 

 

 38

 0,37

 87

 0,90

DEM

4

0,03 

4

0

10

 0,10

 -

 -

Sum

10.317

 

8.239

 

10.309

 

 9.697

 

Forhåndsstemmer

 Forhånd Sum      
Partiliste Urett Rett Sum  Stemm % 2005 - forhåndsst.
Det norske Arbeiderparti 1154 87 1241 1241 43,45 37,31
Sosialistisk Venstreparti 246 23 269 269 9,42 11,68
Senterpartiet 224 22 246 246 8,61 9,25
Kristelig Folkeparti 199 20 219 219 7,67 9,72
Venstre 88 7 95 95 3,33 3,42
Høyre 235 21 256 256 8,96 10,14
Fremskrittspartiet 450 36 486 486 17,02 12,56
Demokratene 1 1 2 2 0,07 0,21
Kristent Samlingsparti 6 0 6 6 0,21 0,21
Kystpartiet 3 0 3 3 0,11 0,11
Miljøpartiet De Grønne 4 2 6 6 0,21 0,11
Rødt 22 5 27 27 0,95 1,26
           
Totaler (for kretsen).. 2632 224 2856 2856 100,00 100,01

 

           
Stemmeberettige: Frammøte-%      
1997, total:         12.814 78,00      
2001, total:         12.816 75,66      
2005, total:         13.298   77,52  
2009, total: 13.714

75,68

 
       
2009 2005
Krets Menn Kvinner Totalt % frammøte Stemmeberettige % frammøte
0000  Uoppgitt 50 49 99 21,21 82   18,29
 0001  Nesheim 1 173 1 209 2 382 75,57 2 296   77,31
 0002  Lysaker 1 089 1 123 2 212 73,55 2 218   76,60
 0003  Tuv 198 192 390 76,41 389   78,41
 0005  Markabygda 151 134 285 71,93 283   73,50
 0006  Ekne 239 247 486 75,31 494   77,53
 0007  Åsen 632 593 1 225 72,56 1 211   73,99
 0009  Mule 396 358 754 74,14 753   76,23
 0010  Hegle 1 133 1 166 2 299 79,30 2 214   81,12
 0011  Okkenhaug 183 182 365 77,81 350   81,71
 0012  Halsan 592 579 1 171 72,84 1 094   75,78
 0013  Levanger 744 956 1 700 71,18 1 558   72,08
 0014  Ytterøy 171 175 346 78,90 356   80,34
 Totalt..... 6 751 6 963 13 714  75,68 13 298 77,52
 7000  Sametingsvalget 8 7 15      
 

Stemmeberettigede pr. krets Stortingsvalget 2009, Levanger kommune - klikk for PDF-versjon
Klikk for PDF-versjon

 

 

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside