Stortings- og sametingsvalget 2009 - 14. september 2009
<< nytt fra kommunen | Valg 2001 | Valg 2003 | Valg 2005 | Valg 2007 | Valg 2011
sist oppdatert: 01.03.2011

Gå til www.valg.no

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin,
og dermed påvirke hvordan samfunnet skal utvikles!

 

Valgresultater 2009>>

 

Informasjonsfilm om stortingsvalget Informasjonsfilm om stortingsvalget

Stemmeberettige 2001: 12.816
Stemmeberettige 2005: 13.298
Stemmeberettige 2009: 13.714
 
 Forhåndsstemmer

 - annonse - tidlig forhåndsstemming
 - Ant. forhåndsstemmer grafisk pr. dato PDF

 Manntall  
 Stemmerett
 Stemmesteder  
 Stemmestyrer - håndbok PDF
 Valgkort
 Sametingsvalget

Stemmerett:
(valglovens § 2-1)
Følgende har stemmerett ved stortingsvalg:
Norske statsborgere som

 • har fylt, eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

For å kunne stemme må man stå innført i manntallet i en kommune.

 

Stortingsvalg og sametingsvalg 2009 avholdes mandag 14. september 2009

Sekretær for valgstyret: Rita Keiserås
Valgstyret:
22.04.09 - sakliste | referat PDF
10.06.09 - sakliste | referat PDF
15.09.09 - sakliste | referat PDF

valgbok PDF

orientering for stemmestyrenes ledere og nestledere PDF
|
powerpoint

For valgmedarbeidere:
Stemmestyrer -
håndbok PDF
Valgsystem (innlogging)
Valghåndboken PDF
--------------
Forhåndsstemmer - rutiner PDF

Valgkort:
Alle som står i manntallet pr. 30.06.09 vil få tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. På valgkortet framgår det hvor du skal stemme på valgdagen. Husk legitimasjon m/bilde!!

Manntallet:
Manntallet legges ut i Levanger Rådhus fra uke 30 (20.07.2009)
(etter valglovens § 2-6
og forskrift om valg til sametinget § 8 skal manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn).

Sjekk at du er oppført i valgmanntallet samt hvor du skal stemme ved Stortingsvalget 2009 (tilgjengelig fra senest 13. juli og frem til valgdagen): www.velgerinfo.no

Oppgi kommunenummer, fødselsnummer samt en kontrollkode som blir presentert på siden. Deretter presenteres informasjon om valgkrets, valglokale og valglokalets åpningstider. Valglokalet blir også angitt i et kartutsnitt.

Velgere bosatt i Norge:
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 30. juni i 2009.
Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni 2009, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. 

Velgere bosatt i utlandet:
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 14. september kl. 21. Skjema for søknad om innføring i manntallet [pdf-format]  [word-format

Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. jfr. valglovens §2-7 og forskrift om valg til sametinget § 9.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Forhåndsstemming:  - annonse - Ant. forhåndsstemmer grafisk pr. dato PDF

(valglovens § 8-1)

Forhåndsstemmegivningen utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter 1. juli 2009.

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. 10. august t.o.m. 11. september 2009 i Servicekontoret i Levanger rådhus.

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30).
I tillegg holdes det åpent lørdag 5. september 09.00-14.00, og torsdag 10. september fra kl. 09.00-18.00. 

Tidlig forhåndstemmegivning, "tidligstemmegivning", foregår i Servicekontoret i Levanger rådhus i den ordinærere åpningstiden.
Den ordinære forhåndstemmingen starter 10. august og varer til og med 11. september. Nytt fra i år er at det også er mulig å forhåndstemme innenlands allerede fra 1. juli.
Kommunen plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august, får avgitt stemme. Ordningen er ment for velgere som ikke har mulighet for å forhåndsstemme i løpet av den ordinære forhåndstemmeperioden, eller til å stemme på valgdagen.
Har du behov for å forhåndstemme i Levanger før 10. august, er Levanger rådhus stemmelokale. Du kan forhåndstemme i rådhusets åpningstid (mandag-fredag kl. 9-15.30).

Forhåndsstemmegivning i eget hjem (ambulerende) - frist 8. september 2009

Personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat.

 

Forhåndsstemmegivning på institusjon
Det mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

 • Distrikt Sør, Åsen helsetun

 • Distrikt Sør, Skogn helsetun

 • Bjørnang rehabiliteringssenter

 • Distrikt Nesset/Frol, Breidablikktunet

 • Distrikt Sentrum/Ytterøy,  Levanger Bo- og aktivitetssenter,

 • Distrikt Sentrum/Ytterøy, Ytterøy helsetun

 • Sykehuset Levanger

 • Levanger Videregående skole

 • HiNT

 • Skogn folkehøgskole

Valglokaler på valgdagen 14. september 2009, stemmesteder:

Krets

Stemmelokale

Åpningstid

Nesheim krets:

Nesset Samfunnshus

10-20

Lysaker krets:

Reehaug Samfunnshus

10-20

Tuv krets:

Ronglan Samfunnshus

10-20

Markabygda krets:

Halltun Samfunnshus

10-20

Ekne krets:

Ekne Grendehus

10-20

Åsen krets:

Åsen Samfunnshus

10-20

Mule krets:

Nordtun Grendehus

10-20

Hegle krets:         

Frol oppvekstsenter

10-20

Okkenhaug krets:

Breidablikk forsamlingshus

10-20

Halsan krets:

Bjørkheim Grendehus

10-20

Levanger krets:

Levanger Rådhus

10-20

Ytterøy krets:

Ytterøy Samfunnshus

10-19:30

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Stemmestyrer - orientering for stemmestyrenes ledere og nestledere PDF | powerpoint  - håndbok PDF

Ekne krets:

 

Hans-Arne Aalberg

leder

Ivar Stjern

nestleder

Knut Jostein Brenne

 

Reidar Dullum

 

Siv By

 

Olav Grenne - fra 09.09.09

 

Lill Kristin Nordahl - fritatt 09.09.09

 

Halsan krets:

 

Hans Heieraas

leder

Gunnar M Løvås

nestleder

Hans Morten Løvrød

 

Per Anker Johansen

 

Grethe Moksnes

 

Per Jarle Eriksen

 

Sølvi Nicolaisen

 

Gretha Lund

 

Hegle krets:

 

Gunnhild Nesgård

leder

Annikken Kjær Haraldsen

nestleder

Ivar Haarstad

 

Christina Madsen

 

Inge Johansen

 

Tove Randi Olsen

 

Vegard Riseth Granaune

 

Morten Von Heimburg

 

Inger Lise Bangstad

 

Øyvind Haugberg - fra 04.09.09

 

Torbjørn Sirum - fritatt 04.09.09

 

Levanger krets:

 

Anne Grete Hojem

leder

Einar Bangstad

nestleder

Heidi Flaten

 

Arman Rad Sadat

 

Ketil Hveding

 

Steinar Mikalsen

 

Kjell Bullen

 

Kristin Nordenberg

 

Lewi Brevik

 

Elin Aune

 

Lysaker krets:

 

Jostein Trøite

leder

Gerd Haugberg

nestleder

Arild Nordli

 

Lars Waade

 

Kristin Aas

 

Arne Solem

 

Eli Skogrand Storsve

 

Hege Anita Sundal

 

Odd Einar Langø

 

Bodil Rønning

 

Markabygda krets:

 

Ragnhild Skjerve

leder

Britt Mølnås

nestleder

Peder Andresen

 

Ingvill Berg Fordal

 

Asle Granås

 

Øystein Sjevelås - fra 10.09.09

 

Torbjørn Moås - fritatt 10.09.09

 

Mule krets:

 

Nina Bakken Bye

leder

Martin Stavrum

nestleder

Irene Haugskott

 

Jostein Kålen

 

Asbjørn Folkvord

 

Eli Grevskott

 

Nesheim krets:

 

Jann Karlsen

leder

Anne Grete Krogstad

nestleder

Tove Løvås

 

Ole Rogstad Jørstad

 

Gerd Talsnes Heggdal

 

Inger Marie Haugan

 

Hege Eggen Børve

 

Terje Lund - fra 27.08.09  

Eilif Due - fra 27.08.09

 

Kristian Sundal - fra 01.09.09

 

Sigvard Gilstad - fritatt 27.08.09

Lund

Helge Dieset - fritatt 27.08.09

Due

Steinar Holten - fritatt 01.09.09

Sundal

Okkenhaug krets:

 

Jorunn Skogstad

leder

Hilde Haugan Hynne

nestleder

Sigbjørn Matberg

 

Sigrid Hojem

 

Geir Tore Persøy

 

Heidi Munkeby Fenne

 

Tuv krets:

 

Gudny Ronglan

leder

Leif K. Lorentsen

nestleder

Arve Brenne

 

Sølvi Helene Sæther

 

Nils Arve Vestrum

 

Marianne Eiternes - fra 27.08.09

 

Marta Helene Dahlen - fritatt 27.08.09

 

Ytterøy krets:

 

Sigvar Sandstad

leder

Rigmor Grande

nestleder

Stein Ove Winnberg

 

Fanny Sofie Gausen

 

Asbjørn Brustad

 

Inga Daae Forberg

 

Åsen krets:

 

Guri Skjesol

leder

Karl M. Buchholdt

nestleder

Alf Magnar Reberg

 

Brit Elin Ringstad

 

Knut Birger Grandgård

 

Olav Strid

 

Hanne E H Lilleberg

 

Britt Tønne Haugan

 

 

 

Sametingsvalget
For å kunne stemme ved årets sametingsvalg må du registrere deg i Sametingets valgmanntall innen 30. juni 2009.

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Valgmanntallet er knyttet opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressen 30. juni 2009 som registreres i valgmanntallet, og som brukes ved sametingsvalget 2009.

Mer informasjon og registreringsskjema finnes på Sametingets internettside

 

< | ^

Gå til Levanger kommunes hovedside