Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Postlister
 

Postliste ligger ute uten tilhørende dokumenter. Etter planen legges så dokumenter på nett senere.

Evt. ønsker om dokumenter rettes til Levanger kommune
 - e-post: postmottak@levanger.kommune.no - tlf. 740 52500

Gå til Levanger kommunes hovedside ^