Levanger - Prosjekt - "Havneområdet" i Levanger
<< nytt fra kommunen | prosjekt>>
  Klikk for å gå til Levanger Næringsselskap AS
17.11.10 PUK- sak 76/10 - Levanger havn - områdereguleringsplan med konsekvensutredning
03.09.10 "Levanger havn - Forslag til reguleringsplan" - arkitekt Ole Wiig åpent møte 03.09.10
            - for utskrift og best på skjerm (11MB) rask lesning på skjerm, dårlig bildekvalitet (5MB)
22.04.09 Forslag regulering havna PDF (OBS! 14MB) Narud/Stokke/Wiig
26.01.09 Utvikling av Levanger havn - Jan Willy Føreland, PTL, Levanger 26.01.2009 PDF - powerpoint
26.01.09 Interessentanalyse Levanger Havn 2006 - Arne Hoff, PTL PDF - powerpoint
Samfunnsvirkninger av utbygging på Levanger Havn PDF - word - Trøndelag Forskning og Utvikl., desember 2008 - Roald Sand
15.10.08 Utvikling av havneområdet Levanger – presentasjon av internt arbeidsnotat fra rådmannen (PDF) v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes 
18.06.08 Utvikling av havneområdet Levanger – internt arbeidsnotat fra rådmannen (PDF) v/kommunalsjef Alf Birger Haugnes (word)
17.06.08 Forslag til planprogram konsekvensutredning PDF
20.02.08 Igangsatt planarbeid - reguleringsplan for Levanger havneområde - Innspill - Levanger Næringsselskap AS
14.01.08 Presentasjon av grunnlaget for reguleringsplan for Indre og Ytre havn PDF (10MB) - Arkitekt Ole Wiig
Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde Klikk for større bilde
10.12.2006 - Kulturhus og fjordhotell – Foranalyse PDF - Stein Storsul
13.11.2006 - Interessentanalyse vedrørende nytt kulturhus i Levanger PDF A. Hoff PTL - presentasjon powerpoint  |  PDF
Indre havn - Levanger - Utbyggingsskisse PDF (7MB) Narud/Stokke/Wiig (utlagt 08.03.06)
Indre havn - Levanger - Utbyggingsskisse PDF (7MB) Narud/Stokke/Wiig - klikk for dokument i PDF-format

Utviklingsskisser utarbeidet av Kosbergs arkitektkontor AS - 2005
Prosjekt - "Havneområdet" i Levanger 2005 - klikk for større montasje
større montasje 1000  |  1800

<< nytt fra kommunen | prosjekt>>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^