Prosjekt i Levanger
<< nytt fra kommunen

År Prosjekt, alfabetisk Type Ansvarlig Gjennomført  Merknad
2001 Cittaslow Byutvikling Levanger Levanger kommune Pågår  
2005 Havneområdet i Levanger Regulering/utbygging Levanger kommune Planlegges  
2005 LevArt Kunstprosjekt Levanger kommune Pågår  
2006 ”Musikk og helse i et lokalsamfunn” Opplæringsprosjekt Levanger kommune Pågår  
2008 Parkaksen / Sundparken, Levanger sentrum Regulering/utbygging Levanger kommune Pågår  
2007 Staup - utvikling Utviklingsprosjekt Fylkeskommunen Planlegges  
2007 Trønderhallen - Idretts- og svømmehall Totalentreprise Statsbygg m.fl. Pågår  
2009 Ytterøy i utvikling Utviklingsprosjekt Levanger kommune Pågår  

Historikk/ideskisser:

2009 Gågate Levanger sentrum PDF Prøveordning Levanger kommune Ja  
2005 "Coop-kvartalet" i Levanger Utbyggingsskisse Verdal samvirkelag Nei  
2006 "Forny 2006" Omorganisering Levanger kommune Ja  
2001 "Forny 2001" Omorganisering Levanger kommune Ja  
2006 Levanger 2020 - sluttrapport 2006 Utvikling Levanger sentrum Levanger kommune
v/Innherred vekst
Ja  
2005 Levanger rådhus - kjøpesenter Utbyggingsskisse Levanger rådhus AS Nei  
1998 Svømmehall Moan Utbyggingsskisse Levanger kommune Nei  

Gå til Levanger kommunes hovedside ^